Ska Nato bestämma om svensk säkerhetspolitik?

Vänsterpartiets bedömning om att Sverige inte bör gå med i Nato kvarstår. Den baserar sig på att vi anser att militär handlingsfrihet är det som fortsatt bäst gynnar Sveriges säkerhet.

Sverige är enligt oss både på kort och lång sikt tryggare om vi fortfarande kan fatta självständiga utrikespolitiska och säkerhetspolitiska beslut, skriver Vänsterpartiets gruppledare i Norrköping, Nicklas Lundström.

Sverige är enligt oss både på kort och lång sikt tryggare om vi fortfarande kan fatta självständiga utrikespolitiska och säkerhetspolitiska beslut, skriver Vänsterpartiets gruppledare i Norrköping, Nicklas Lundström.

Foto: Annika Flood

Debatt2022-05-14 08:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Självklart måste Sveriges försvars- och utrikespolitik omvärderas efter Rysslands folkrättsvidriga övergrepp mot Ukraina. Vi anser därför att det är rätt att stötta Ukraina, snabbt rusta upp det svenska försvaret och söka också bindande försvarsöverenskommelser med våra nordiska grannländer. Men Sveriges självständighet i utrikes- och försvarspolitik bör inte offras.

Natomedlemskap är ett oerhört tungt beslut med enorma säkerhetspolitiska konsekvenser långt in i framtiden. Ett sådant beslut ska inte stressas fram och tas i panik. När svenskarna sist gick till val var en majoritet av partierna mot Nato men många har nu snabbt svängt och Socialdemokraterna gör det på söndag. Detta beslut är tyngre än både högertrafik och EMU och därför behövs en folkomröstning men den djupa och seriösa diskussion som hör till. 

Några av de saker som inte diskuterats tillräckligt är:

Nato innebär inte bara att försvarspolitik samordnas utan att all svensk utrikespolitik påverkas och delvis styrs av andra länders intressen. Det får långtgående konsekvenser, exempelvis är den fundamentalistiska diktaturen Saudiarabien och ockupationsmakten Israel USA:s viktigaste allierade i Mellanöstern och vår kritik av dessa riskerar att begränsas kraftigt. 

Nato innebär en långtgående plikt för Sverige att stödja militärt mycket aggressiva länder som USA och Turkiet om de angrips, oavsett om de var de som startade krigen. Det innebär också att vår militär inte längre kommer att fokusera på att försvara det egna landet utan anpassas efter USA och Nato:s behov av offensiva militära insatser överallt i världen. Något som tydligt redan skett i Norge. 

Nato bygger mycket av sin militära strategi på kärnvapen. Ett medlemskap innebär risk för kärnvapen på svensk mark, särskilt i orostider. Det skulle göra Sverige till en av de första måltavlorna för Ryssland om det otänkbara händer och ett kärnvapenkrig utbryter. Sveriges möjlighet att agera för kärnvapennedrustning kommer kraftigt att begränsas.


Sverige är enligt oss både på kort och lång sikt tryggare om vi fortfarande kan fatta självständiga utrikespolitiska och säkerhetspolitiska beslut. Det svenska folket ska inte riskera att via Nato dras in i konflikter vi inte vill vara en del av.