Sjukvården behöver fler röntgensjuksköterskor

Säker vård kräver fler röntgensjuksköterskor i Region Östergötland

 Inför nationellt reglerad och lagstadgad specialistutbildning för röntgensjuksköterskor. I takt med att vården utvecklas behöver personalens kompetenser också utvecklas, skriver representanter för Vårdförbundet.

Inför nationellt reglerad och lagstadgad specialistutbildning för röntgensjuksköterskor. I takt med att vården utvecklas behöver personalens kompetenser också utvecklas, skriver representanter för Vårdförbundet.

Foto: Erik G Svensson/TT

Debatt2021-11-08 14:30
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Vårdförbundet organiserar majoriteten av Sveriges röntgensjuksköterskor. Idag den 8 november firas yrkesdagen för denna viktiga yrkesgrupp över hela världen. Årligen genomförs miljontals röntgenundersökningar i Sverige och de är en central del av en fungerande vårdkedja. 

Det är undersökningar av skelett, leder och organ med hjälp av datortomografi (CT), magnetkamera (MR), mammografi och ultraljud – och vi säkrar att patienterna inte utsätts för mer strålning än nödvändigt vid undersökningen. 

Det är lätt att förstå hur viktig den här yrkesgruppen är - och varför vårdmaskineriet hackar när det inte finns tillräckligt många legitimerade röntgensjuksköterskor. Närmare nio av tio arbetsgivare och 18 av 21 regioner uppger att det i dag är brist på röntgensjuksköterskor. Dessutom är hela 47 procent av de sysselsatta i yrket över 55 år och går snart i pension, så det är dessvärre en brist som kommer att förvärras över tid om inte satsningar görs. 

Skillnaden är också stor mellan regionerna vad gäller antalet röntgensjuksköterskor per 100 000 invånare. Region Gotland har lägst tillgång med 19 röntgensjuksköterskor per 100 000 invånare, jämfört med Västerbotten som med sina 65 ligger bäst till. Snittet i landet ligger på 37 och här i vår region Östergötland har vi 31 per 100 000 invånare. Därför föreslår Vårdförbundet följande:

• Arbetsgivarna i regioner och privata vårdföretag måste säkerställa goda och säkra arbetsvillkor och en jämställd livslön för att behålla och locka fler till yrket. 

• Inför nationellt reglerad och lagstadgad specialistutbildning för röntgensjuksköterskor. I takt med att vården utvecklas behöver personalens kompetenser också utvecklas.

• Låt oss ta en nyckelroll inom digitalisering, mobilisering och teknikutveckling, för att bidra till att vården moderniseras och flyttar närmare individen. 

Röntgensjuksköterska är ett fantastiskt yrke. Vi kan och vill bidra till att jobba bort vårdskulden och jobba för morgondagens moderna, nära och personcentrerade vård. Med våra förslag kommer det arbetet att gå bättre och patienterna kommer slippa vänta.