Alla kan vara med och skapa den nya visionen för Norrköping

Vad är det bästa med Norrköping? Det finns mycket som utvecklas i rätt riktning; som att näringslivsklimatet har förbättrats, fler elever blir behöriga till gymnasiet, glappet i arbetslöshet mellan riket och Norrköping minskar och färre hushåll är beroende av försörjningsstöd, skriver kommundirektör Anna Selander och kommunstyrelsens ordförande Sophia Jarl (M), med anledning av kommunens framtidsvision.

Sista dagen att lämna in dina svar är nu på söndag den 5 maj. Vi vill veta vad du tycker är det bästa med Norrköping. Vad du vill att Norrköping ska vara i framtiden och vad som kännetecknar staden, skriver kommundirektör Anna Selander  och kommunstyrelsens ordförande Sophia Jarl (M).

Sista dagen att lämna in dina svar är nu på söndag den 5 maj. Vi vill veta vad du tycker är det bästa med Norrköping. Vad du vill att Norrköping ska vara i framtiden och vad som kännetecknar staden, skriver kommundirektör Anna Selander och kommunstyrelsens ordförande Sophia Jarl (M).

Foto: Micke Pihlblad

Debatt2024-05-01 20:30
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Det är bra för framtidens Norrköping men samtidigt finns det utmaningar. Vi har mött hög inflation, oro och krig i vår omvärld och inte minst har vi lokala utmaningar när det gäller våldsbrott och otrygghet. 

Som kommun tar vi nu ett viktigt steg framåt i Norrköpings utveckling genom att formulera en ny vision för framtiden, en vision som ersätter den tidigare visionen från 2016. Mycket har hänt i omvärlden sedan dess och kommunens vision ska förändras i takt med samhället. Vi vet idag att befolkningsutvecklingen ser helt annorlunda ut nu och att det kommer påverka utvecklingen inom många områden. 

Vi vet att Norrköpings invånare är engagerade och vill vara delaktiga i kommunens utveckling. Det finns en känsla av att stå upp för det som är viktigt i både det stora och det lilla. När något inträffar i vår kommun sker en kraftsamling bland ideella aktörer. Människor engagerar sig i trygghetsskapande insatser när våldsbrott drabbat också Norrköping och när medmänniskors hem skadas i brand startas omgående insamlingar för att hjälpa till. Det är ovärderliga insatser drivna av medmänsklighet och en kärlek till sin kommun, och det är en styrka att bygga vidare på. 

En ny vision kan fånga upp det som engagerar och blir en del av vårt arbete för att stärka demokratin i Norrköping. Vi lever i en värld där demokratin inte ska tas för självklar och medborgarnas engagemang ska uppmuntras. Med en stark och tydlig vision kan vi tillsammans bygga en trygg och inkluderande framtid för alla i Norrköping, och genom det skapas förutsättningar för att jobba tillsammans på riktigt.

Vi vill involvera så många som möjligt i processen. Genom att lyssna på de som bor och verkar i Norrköping samt de som besöker oss, och ta hänsyn till deras synpunkter i processen kan vi tillsammans skapa en vision som är gemensam och representativ för alla. Sedan den 18 mars har alla haft möjlighet att delta i skapandet av den nya visionen genom att svara på tre frågor om Norrköping. 

Sista dagen att lämna in dina svar är nu på söndag den 5 maj. Vi vill veta vad du tycker är det bästa med Norrköping. Vad du vill att Norrköping ska vara i framtiden och vad som kännetecknar staden. Vi är övertygade om att genom att arbeta tillsammans; föreningar, företag, medborgare, förtroendevalda och tjänstepersoner, kan vi skapa en vision som är både bred och hållbar över tid. Vi ser också hur en inspirerande vision skapar kraft och engagemang både i organisationen och bland alla som bor och verkar i Norrköping.

Arbetet med att ta fram en ny vision för Norrköping pågår under hela 2024 och i början av 2025 ska det finnas ett förslag för kommunfullmäktige att ta ställning till. Samtliga svar från Norrköpingsborna kommer att bearbetas och analyseras som en helhet. I analysarbetet deltar samtliga politiska partier. Den nya visionen ska ha bred förankring och vara hållbar över tid.

Låt oss tillsammans skapa en vision för framtidens Norrköping - var med och ta chansen att vara med och påverka.

Frågorna finns tillgängliga på norrkoping.se/vision eller via kommunens sociala medier.

Lyssna på Elvira Ekström, projektledare för Norrköpings framtidsvision, i NT:s debattpodd Vad tycker du?