Antalet deltagare i matchningstjänster har minskat

Det totala antalet deltagare i matchningstjänster, inom de så kallade leveransområden som mer eller mindre utgör Östergötlands län, hade i februari minskat med 9 procent jämfört med ett år tidigare.

Det gläder oss att även Arbetsförmedlingen ser nyttan av att fler arbetssökande får ta del av aktiva insatser i Östergötlands län. Men arbetet måste intensifieras, skriver debattskribenterna.

Det gläder oss att även Arbetsförmedlingen ser nyttan av att fler arbetssökande får ta del av aktiva insatser i Östergötlands län. Men arbetet måste intensifieras, skriver debattskribenterna.

Foto: Johan Nilsson/TT

Debatt2024-04-12 05:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Replik

"Viktigt att ge rätt insats till rätt person"  NT 7/4

Det gläder oss att även Arbetsförmedlingen ser nyttan av att fler arbetssökande får ta del av aktiva insatser i Östergötlands län. Men arbetet måste intensifieras så att fler arbetslösa kommer in på arbetsmarknaden.

Vi ser, precis som myndigheten, att nya aktiva insatser för vissa målgrupper behöver utvecklas. Och att arbetsförmedlingens insatser inte passar många arbetssökande kan bara myndigheten råda bot på. Arbetsförmedlingen har fullt mandat att upphandla nya tjänster eller utveckla befintliga för att möta behoven hos de arbetssökande.

Arbetsförmedlingens replik oroar också om vi ser till den statistik som myndigheten själva publicerar varje månad. Siffrorna talar sitt tydliga språk: såväl andelen som antalet deltagare i matchningstjänster har minskat under det senaste året.

Under 2023 lanserade myndigheten en ny matchningstjänst, Rusta och matcha 2. Deltagandet har visserligen ökat under året, men inte till den grad att det kompenserat för det minskade deltagandet i föregångaren Rusta och matcha. Det totala antalet deltagare i matchningstjänster, inom de så kallade leveransområden som mer eller mindre utgör Östergötlands län, hade i februari minskat med 9 procent jämfört med ett år tidigare. 

Även deltagandet i förberedande insatser har minskat dramatiskt det senaste året, i de östgötska leveransområdena med hela 59 procent. Här handlar det om tjänster som rustar individer som ännu inte är redo för aktiva insatser, som exempelvis förberedande utbildningar i yrkessvenska. 

Vi vill att fler – inte färre – arbetssökande får ta del av aktiva insatser, såväl befintliga som ännu inte upphandlade.