SD vill se större avstånd till vindkraftverken

Man ska inte underskatta de negativa effekter som vindkraftverk har på människors hälsa, skriver Florian Aranda, gruppledare för SD i Norrköping.
Man ska inte underskatta de negativa effekter som vindkraftverk har på människors hälsa, skriver Florian Aranda, gruppledare för SD i Norrköping.

Säkerhetsavståndet från ett vindkraftverk och bebodda byggnader är inte reglerat eller fastställt på ett säkert och beprövat sätt.

Debatt 10 november 2021 07:06
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Exempel på detta kan man se i det tillägg till översiktsplanen för Norrköpings kommun, som heter Vindkraft. Där förespråkas att säkerhetsavståndet till byggnader och platser där människor ofta vistas bör vara vindkraftverkets navhöjd plus tre gånger rotordiametern. Någon uppgift om på vilka grunder man har valt ett sådant sätt att räkna, finns däremot inte.

I Perstorps kommunfullmäktige, maj 2021, bifölls en motion där säkerhetsavståndet föreslås vara sju gånger vindkraftverkets totalhöjd, 

och i samband med valet i Tyskland, i programmet ”Godmorgon världen” på P1, rapporterade man att i Bayern är säkerhetsavståndet från ett vindkraftverk till byggnader, minst tio gånger vindkraftverkets totalhöjd.

Ett vindkraftverk med en totalhöjd på upp till 290 m, kommer att ha en rotordiameter på ca 180 m och en navhöjd på ca 200 m. Om man räknar som man gör i Norrköpings kommun, skulle säkerhetsavståndet till närmaste byggnad/ bostäder vara: 740m. Enligt det sätt som man räknar på i Bayern (Tyskland) skulle säkerhetsavståndet vara 2,9 km.

Man ska inte underskatta de negativa effekter som vindkraftverk har på människors hälsa. Ju närmare ett vindkraftverk människan befinner sig desto starkare, allvarligare och påtagligare är dessa effekter. 

Därför har Sverigedemokraterna föreslagit i en motion, att säkerhetsavståndet i Norrköpings kommun ska ändras till minst tio gånger vindkraftverkets totalhöjd (precis som i Bayern).

Sverige och Norrköpings kommun behöver och kommer att behöva tillgång till el för sin existens och utveckling. Samma sak gäller svenska företag. 

Sverigedemokraterna är inte emot vindkraft i sig och har förståelse för Holmens satsning på vindkraftparker. Men som politiker måste vi värna om ett bra företagsklimat, samtidigt som vi måste värna om kommunmedlemmarnas intressen.

Därför kommer Sverigedemokraterna endast att stödja en ansökan om vindparksetablering, när etableringen sker inom prioriterat område för vindkraft (enligt översiktsplanen) och säkerhetsavståndet är minst tio gånger vindkraftverkets totalhöjd.


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa