Kommunen bör sätta in skarpa åtgärder mot kriminella

Våren och sommaren har på många sätt varit dyster i vårt Norrköping. En våg av rån mot unga har vi kunnat notera.

Vi skulle vilja titta närmare på hur vi kan utöka våra möjligheter i kommunen att vidta sanktioner mot kriminella och deras anhöriga – allt i syfte att återskapa ordningen, skriver Sverigedemokraterna Christopher Jarnvall och Benny Sellborn.

Vi skulle vilja titta närmare på hur vi kan utöka våra möjligheter i kommunen att vidta sanktioner mot kriminella och deras anhöriga – allt i syfte att återskapa ordningen, skriver Sverigedemokraterna Christopher Jarnvall och Benny Sellborn.

Foto: Joakim Blomqvist/Eva Jensen

Debatt2023-08-03 07:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Något som vi Sverigedemokrater har tagit på stort allvar och vid upprepade tillfällen själva gått långa ronder i centrala Norrköping, där brott mot framför allt unga tidigare har ägt rum. 

Vi vill vara ansvarstagande vuxna och förhoppningsvis kunna förhindra ett eller annat brott. Men vi har också sett skjutningar och bombdåd – inte minst den senaste veckan – av en frekvens som får varje hygglig medborgare att förtvivla. Här måste det till större insatser från stat och kommun.

När det gäller den grova kriminaliteten brister det i de kommunala befogenheter vi har för att skapa trygghet och ordning. Förebyggande åtgärder mellan föräldrar och samhällsinstitutioner som skolan och det sociala kan vara effektivt för att förhindra tillväxten av nya kriminella, men hjälper inte här och nu. 

Vi satsar också på fler väktare, narkotikahundar och – i samråd med polisen – fler kameror. Men det är knappast något som effektivt stoppar förhärdade kriminella. Jobbet måste göras av polisen – och så länge den är statligt styrd och inte kommunal, får vi vänta på vår tur. Vi lovades 150 nya poliser av den borgerliga regeringen. Men de skall utbildas först så det lär väl dröja… 

Det finns dock faktiskt möjlighet att vidta sanktioner mot kända kriminella och deras familjer. Polisen vet vilka de är och det vet även de människor som bor i grannskapet där dessa kriminella styr och ställer. Eller i alla fall försöker göra det. Vi träffar också ofta människor här i Norrköping – gamla som unga - som konstaterar att det hos många föräldrar, inte minst i problemområden, saknas ansvar för barnens agerande. Vilket gör att de kommer att växa upp utanför vårt samhälle och riskerar att förbli utanför.

I länder som Danmark har man testat möjligheter att vräka ökända brottslingars familjer och förvisa dem från ett område för att skapa lugn och trygghet åt andra boende. I Sverige lämnar Tidöavtalet mellan regeringspartierna och Sverigedemokraterna också möjligheter till ekonomiska och sociala sanktioner mot dem som bryter mot lag och ordning liksom mot deras anhöriga:   

”Ekonomiska och sociala konsekvenser kan ha en påverkan för hur föräldrar utövar sitt föräldraansvar över barn som riskerar att hamna i kriminalitet. Sedan tidigare finns vissa möjligheter att ålägga vårdnadshavare ett solidariskt skadeståndsansvar för barns brottslighet. Andra sätt att påverka föräldrar genom ekonomiska och sociala konsekvenser bör prövas. Det kan handla om ändringar i vårdnadshavare skadeståndsskyldighet eller andra ekonomiska åtgärder.”

Vi skulle vilja titta närmare på hur vi kan utöka våra möjligheter i kommunen att vidta sanktioner mot kriminella och deras anhöriga – allt i syfte att återskapa ordningen. Vi kan definitivt tänka oss såväl sociala som ekonomiska sanktioner. I det ligger, menar vi, även möjligheten att dra in hyreskontrakten för kriminella och deras familjer i det bostadsbestånd kommunen äger. 

Det är skarpt läge. Visst, detta kan – som kritiker menar - förstås slå mot tredje man. Men det sätter framför allt press på de kriminella. Alternativet är ju att många fler blir varaktigt lidande och så vill vi inte ha det i Norrköping.