Vi vill underlätta livet på landet

Nyligen presenterade Mattias Karlsson, Sverigedemokraternas landsbygdspolitiske talesperson, vårt partis program för en levande landsbygd.

Vi sverigedemokrater föreslår generellt en sänkning av arbetsgivaravgifterna, men vi vill sänka speciellt mycket för företagare som är verksamma på landet, skriver sverigedemokraterna Christopher Jarnvall och Benny Sellborn.

Vi sverigedemokrater föreslår generellt en sänkning av arbetsgivaravgifterna, men vi vill sänka speciellt mycket för företagare som är verksamma på landet, skriver sverigedemokraterna Christopher Jarnvall och Benny Sellborn.

Foto: Widar Andersson/Eva Jensen

Debatt2022-08-23 07:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Att man kan bo och jobba även på landet är nödvändig, annars stannar hela Sverige. Det handlar om människor, företagande, matproduktion, kommunikation, infrastruktur... De skyhöga bensin- och dieselpriserna är i fokus.

De höga drivmedelspriserna – liksom elpriset - är ett stort problem. Vi kan inte ha drivmedels- och elpriser som rusar som de har gjort. Det gör att priserna på produkter i alla led går upp - inte minst för matvaror. I slutänden drabbas konsumenten. Jord- och skogsbrukare går på knäna på grund av de skyhöga kostnaderna. Liksom förstås åkerierna och vanliga människor som bor på landet. 

För många människor och företag slås ekonomin sönder när alla pengar går till el och drivmedel - och i värsta fall måste man även låna till räkningarna.

SD lägger nu fram ett omfattande förslag för att underlätta livet på landet och göra det attraktivt för alla dem som bor här och för dem som vill bosätta sig på landsbygden. Det handlar om 60 punkter – infrastruktur och kommunikationer är förstås viktiga. Men en väsentlig åtgärd är även differentierade arbetsgivaravgifter.

Vi sverigedemokrater föreslår generellt en sänkning av arbetsgivaravgifterna, men vi vill sänka speciellt mycket för företagare som är verksamma på landet. Detta för att kompensera svårigheter med exempelvis transporter eller att hitta anställda. Ett liknande system finns i Norge sedan länge. Vi kan lära av det.

SD:s program lyfter fram dem som bor och verkar på landet. Landsbygden är i vårt fokus under hela mandatperioden - inte bara ett par månader före valet. Talar man med lantbrukare, konstaterar de att byråkratin och förmynderiet knäcker dem. Ovanpå detta har de den ständiga osäkerheten med väder och vind. Men får man rimliga villkor – inte bara subventioner – går det.

Det är dags att lyfta upp landsbygden och dess invånare och företag. Det är bokstavligt talat livsviktigt. Det vet vi sverigedemokrater. En del måste lösas på riksnivå, men vi kan göra åtskilligt på lokal nivå för att underlätta boende och företagande på landet. Så vi skall börja med att låta livsmedelsföretagarna behålla sina jordbruksmarker och se till att det finns busslinjer så att man tar sig till jobbet, till fritidsaktiviteteter och kan handla.