SD: Inför ett kommungemensamt kultur- och naturprogram

Priserna på bussresor till ”natur- och kulturupplevelser” för skolbarn och förskolebarn har ökat kraftigt.

Sedan Östgötatrafiken höjde priserna på skolornas bussresor så utestängs i praktiken barnen från kulturaktiviteter genom förskola och skola, menar sverigedemokraterna Gunilla Hellberg och Annelie Johansson. Genrebild.

Sedan Östgötatrafiken höjde priserna på skolornas bussresor så utestängs i praktiken barnen från kulturaktiviteter genom förskola och skola, menar sverigedemokraterna Gunilla Hellberg och Annelie Johansson. Genrebild.

Foto: Sofie Olsson

Debatt2022-01-05 07:30
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Förskolan och skolan formar våra barn inför framtiden därför behöver vi ge barnen förutsättningar för att utveckla sin nyfikenhet och sitt lärande. Ett bra sätt för skolor och förskolor att jobba på har varit att ta sig ut i skog och mark med barnen och in till staden för att tillsammans upptäcka kulturen, i form av museibesök, teaterföreställningar och musikupplevelser. 

Tidigare har lärare och pedagoger kunnat ta med sig barnen till dessa olika platser med subventionerade busskort (sk kulturbiljetter) men sedan Östgötatrafiken beslutat att höja priset för dessa resor  - från 800 kronor per år till 500 kronor per resa  så har resandet blivit för dyrt och i praktiken utestängt många barn från kulturaktiviteter.

Sverigedemokraterna anser att detta beslut, i längden, är ohållbart eftersom det hindrar pedagoger och lärare i sitt arbete med att uppfylla läroplanens mål och dessutom nekar barnen deras rättigheter till en likvärdig utbildning.

Vi föreslår därför att kommunen, tillsammans med representanter för skolan och förskolan, tar fram ett program över vilka natur- och kulturupplevelser kommunens förskolebarn och skolelever ska få under sin skolgång, samt att kommunen garanterar att alla förskolebarn och skolelever kan ta del av dessa. Kostnaden för resor i samband med det föreslagna kulturprogrammet ska självklart kommunen, inte den enskilda skolan, stå för.

Ett kommungemensamt program för kultur- och naturupplevelser kommer att bidra till ökad likvärdighet i utbildningen och inspirera våra skolbarn med nya erfarenheter, upptäckter och kunskaper om sin omvärld. Syftet med ”Kultur-och naturprogrammet” blir också att bidra till minskad segregation och ökad känsla av förståelse för, gemenskap med, och tillhörighet till, det svenska samhället.