SD, ert budgetförslag bygger på fantasisiffror!

Härom veckan fattade regionfullmäktige beslut om Region Östergötlands budget för nästa år.

Härom veckan fattade regionfullmäktige beslut om Region Östergötlands budget för nästa år.

Härom veckan fattade regionfullmäktige beslut om Region Östergötlands budget för nästa år.

Foto: Jessica Gow/TT

Debatt2021-07-12 11:30
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Under budgetdebatten blev det tydligt att Sverigedemokraternas förslag på budget bygger på fantasisiffror och saknar seriositet.

Nyligen antog fullmäktige Koalition för Östergötlands förslag på budget, som innehåller satsningar på närmare 900 miljoner kronor. Det är pengar som ska gå till den framskjutna vården, nära vård, lönesatsningar, kollektivtrafik och miljö- och klimatarbete – för att nämna ett par områden. Kortfattat tar budgeten ansvar för Östergötland i en osäker tid av såväl en pågående pandemi som ekonomisk kris.

Mot det nu antagna förslaget stod bland annat SD:s budgetförslag som innehåller besparingar, byggda på undermåligt eller obefintligt underlag. Det påstås grundlöst att en besparing på 50 miljoner kan göras genom att minska behovet av hyrpersonal. Samtliga av regionfullmäktiges invalda partier kan sannolikt enas om att det vore bra att minska behovet av och därmed kostnaden för hyrpersonal rejält, under förutsättning att det är realistiskt att genomföra. Däremot vore det intressant att få ett svar på hur SD ska lyckas med detta. Har SD tänkt trolla med knäna?

Det påstås också att resursförstärkningar kan göras genom att införa reklam i kollektivtrafiken och genom fler insatser mot tjuvåkning i kollektivtrafiken. Utifrån dessa insatser, menar partiet, att resurser kan frigöras till förmån för satsningar på andra saker. Även i dessa fall presenteras inget underlag eller någon trovärdig bedömning till de tilltänkta besparingarna. Eftersom det inte presenteras ett seriöst underlag bakom siffrorna, saknas finansiering av de föreslagna satsningarna. Med andra ord rör det sig om ett budgetförslag som är underfinansierat och byggt på fantasisiffror. 

Därtill saknar budgetförslaget konkreta uppdrag och styrtal, som är viktiga verktyg i arbetet att påverka och följa upp Region Östergötlands verksamhet och inriktning. Vi noterar också att SD ställer sig bakom Koalition för Östergötlands förslag om att främja och införa nya smarta arbetssätt inom Region Östergötlands verksamheter, exempelvis fler digitala verktyg, forskning och utveckling. I sammanhanget finns det dock en uppseendeväckande skrivning i SD budgetförslag, där det framgår att ”besparingar måste lyftas högre upp på den politiska dagordningen”. Vad menar SD med besparingar? Vill man göra stora besparingar på hälso- och sjukvården? Inom vilka verksamheter vill man se besparingar? Många medarbetare, patienter och östgötar i allmänhet vill sannolikt ha svar på de frågorna.

Sammanfattningsvis finns flera, grava brister i SD:s budgetförslag. Finansiering, liksom styrtal och uppdrag till verksamheten, saknas och det antyds att besparingar inom regionens verksamheter ska göras. Om budgetförslaget skulle bli verklighet hade Region Östergötland fått sämre förutsättningar att klara sina tre huvuduppdrag: hälso- och sjukvård, kollektivtrafik och regional utveckling. Det är ett viktigt besked som östgötarna förtjänar att veta om.

Martin Tollén (S)

Vice ordförande i regionutvecklingsnämnden

Vice ordförande i trafik- och samhällsplaneringsnämnden