SD: Ekonomin är inte skolans problem

Moderaterna i Norrköping vill att kommunen ska satsa tio miljoner kronor på ökad trygghet i Norrköping. (NT 3/9)

Gunilla Hellberg (SD) ledamot i utbildningsnämnden

Gunilla Hellberg (SD) ledamot i utbildningsnämnden

Foto: Privat

Debatt2021-09-17 07:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Val 2022

Partiet säger sig vilja satsa en stor del av pengarna på skolan genom att anställa socialpedagoger samt skapa utrymme för socialtjänsten att finnas på skolan.

Vad som inte framgår av förslaget är vad dessa nya yrkeskategorier ska göra på skolan eller hur de ska bidra till att hindra skjutningar och rekrytering till kriminella gäng och göra Norrköping tryggare. Att fler vuxna skulle komma närmare barnen i deras vardag behöver ju inte per automatik betyda att skolan skulle bli tryggare eller att fler elever skulle lyckas med sin utbildning. Som politiker i utbildningsnämnden ser jag inte riktigt hur allt detta hänger ihop.

Redan i april 2017 motionerade Sverigedemokraterna i kommunfullmäktige om hur vi kan förbättra både trygghet och lärande i kommunens högstadieskolor. Sverigedemokraterna föreslår en väl genomtänkt skolstruktur med tydliga regler och rutiner som är praktiskt genomförbara. Vi vill ha en skola där den nuvarande personalen arbetar med det de är utbildade för, och ges förutsättningar att klara sitt uppdrag under rimliga omständigheter.

För att uppnå detta ska lärarna befrias från mentorskapet och fokusera på sin huvuduppgift - undervisning och lärandefrågor. Mentorskapet ska istället skötas av professionella mentorer. 

Att det råder en akut brist på behöriga lärare gör denna förändring högst relevant och i högsta grad nödvändig. I yrkesrollen som mentor skulle man mycket väl kunna tänka sig socialpedagoger om deras utbildning överensstämmer med uppdragets innehåll.

Vi vill också att huvudmannen i samråd med skolledningen inför ett hälso- och trygghetsteam, bestående av utbildad personal såsom skolkurator, skolsköterska, studie- och yrkesvägledare, speciallärare, specialpedagoger och mentorer.

SD anser att detta hälso- och trygghetsteam kan avlasta lärarna och bidra till att säkra alla elevers skolgång. De elever som klarar sina studier ska kunna arbeta i lugn och ro och de som har olika former av problem med sin skolgång ska få adekvat hjälp, utan att vara ett störningsmoment för andra. 

SD anser att skolans problem framförallt är organisatoriskt, inte ekonomiskt. Mellan 2012 och 2019 ökade kostnaden för Norrköpings kommunala skolor med drygt en miljard medan skolresultaten försämrades bland sökande till yrkesprogram. Det är inte tio miljoner som skolan behöver utan en väl fungerande organisation och en tydlig skolstruktur. All forskning visar att en avslutad skolgång är den enskilt viktigaste faktorn för att undvika att hamna i kriminalitet och utanförskap.