SD är redo att ta politiskt ansvar för Söderköping

Vi avvaktar valresultatet innan vi spekulerar om vilka som ska ingå i en styrande majoritet, skriver Annelie Sjöberg, gruppledare för Sverigedemokraterna i Söderköping tillsammans med partikamraterna Igge Fernstad och Stefan Åbrodd..
Vi avvaktar valresultatet innan vi spekulerar om vilka som ska ingå i en styrande majoritet, skriver Annelie Sjöberg, gruppledare för Sverigedemokraterna i Söderköping tillsammans med partikamraterna Igge Fernstad och Stefan Åbrodd..

I en rad debattinlägg har företrädare för olika politiska partier i Söderköping under senaste tiden deklarerat vilka man vill samarbeta med efter nästa års val.

Debatt 8 november 2021 07:30
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Centerpartiet och Moderaterna antyder att man vill försöka hålla ihop Alliansen trots de meningsskiljaktigheter som har funnits och fortfarande finns. För Vänsterpartiet handlar det om att avkräva ett löfte från övriga partier att stänga SD i Söderköping ute från allt politiskt inflytande. 

För oss i Sverigedemokraterna är det självklart att folkviljan ska respekteras och demokrati råda. Vi avvaktar därför valresultatet innan vi spekulerar om vilka som ska ingå i en styrande majoritet. Vi som parti är beredda att samtala med alla övriga partier och ingå i politiskt styre tillsammans med de partier som likt oss är beredda att ta politiskt ansvar med allt vad det innebär för att åstadkomma en långsiktigt hållbar utveckling av Söderköpings kommun.

Att insinuera att vår värdegrund skulle vara helt annorlunda från övriga partiers är ett populistiskt debattknep som de flesta vid det här laget borde ha genomskådat.

Vi i Sverigedemokraterna i Söderköping vill värna om och tillvarata intressen för samtliga kommuninvånare i Söderköping. Det gäller såväl barn och unga som äldre, yrkesverksamma som företagare, boende i tätorten och på landsbygden. Människor som tillfälligt eller mer varaktigt är i behov av samhällets stöd ska känna trygghet. 

Vi vill ha anständig arbetsmiljö för kommunanställda inte minst inom vård och omsorg samt för pedagoger och övrig personal i skolan. Vi vill självklart ha en levande landsbygd eftersom en stor del Söderköpings befolkning bor utanför tätorten.

Men vi vill i synnerhet och i första hand ha god ekonomisk hushållning med våra gemensamma resurser. Våra skattemedel ska hanteras varsamt och ansvarsfullt. Att enbart se höjd skatt, högre taxor och avgifter och ökade resurser liksom ökad kontroll och centraliserad styrning och ännu mer byråkrati som universallösning på alla problem, är inget som vi tror på.

Vår värdegrund baseras på vår vision om ett bättre Söderköping för alla kommuninvånare, oavsett i vilket skede i livet man befinner sig. Vi vågar sätta Söderköping och dess kommuninvånare främst, bortom floskler och tomma ord. Och vi är redo och beredda att axla det politiska ansvaret.


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa