Sätt stopp för mäns våld mot kvinnor

Varje dag träffar tunga mansnävar kvinnokroppar i Norrköping.

Vänsterpartiet i Norrköping har lagt förslag rörande mäns våld mot kvinnor.

Vänsterpartiet i Norrköping har lagt förslag rörande mäns våld mot kvinnor.

Foto: Fredrik Sandberg/TT

Debatt2021-07-11 11:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Mäns våld mot kvinnor är ett djupgående samhällsproblem som ständigt finns runt omkring oss även om vi alltför sällan ser det. Detta yttersta uttryck för manlig överordning har funnits med oss genom historien. I många samhällen har det varit accepterat eller till och med uppmuntrats som i antikens Aten, den medeltida kyrkans Europa eller dagens Saudiarabien.

Men det behöver inte vara så och enorma framsteg har skett genom kvinnors kamp mot våldet, inte minst i det moderna Sverige. Också här och nu har dock var fjärde kvinna någon gång utsatts för våld av nuvarande eller tidigare partner. Den som lever med våldet har ofta svårt att själv ändra sin situation eller be om hjälp.

Nu vill vi ta ytterligare ett litet steg i kampen för att upptäcka och bekämpa våldet mot kvinnor. I juni biföll kommunstyrelsen vårt förslag om att Norrköpings kommun som arbetsgivare ska göra mer för att upptäcka denna allvarliga brottslighet i tid. En metod som andra kommuner redan använder handlar om att systematiskt fråga de egna anställda om våld i nära relationer, exempelvis vid medarbetarsamtal.

Både kvinnojourerna och SKR (Sveriges Kommuner och Regioner) menar att arbetsgivaren eller närmsta chefen vara ett viktigt stöd för den våldsutsatta kvinnan. Och detta görs bäst genom att just införa rutiner om att fråga om våld i nära relationer.

Det är ett framsteg att alla partier i kommunstyrelsen kunde komma överens om att vi ska göra mer för att upptäcka och bekämpa den här mycket allvarliga formen av våldsbrott. Varenda kvinna som kan hjälpas ifrån det helvete som det är att leva med en man som utövar våld och kontroll är en verklig seger.

Men mycket mer kan och ska såklart göras. Vi i Norrköpingsvänstern har nu också lagt förslag om att skärpa kampen mot sexuella övergrepp via sexköp och att utöka stödet till de ideella organisationer som arbetar mot mäns våld. Vi hoppas såklart på de andra partiernas stöd där också. Genom många små beslut kan vi fortsätta bygga ett samhälle som varken tolererar eller missar mäns våld mot kvinnor.