Satsning är del av långsiktig strategi

Satsningen på länets vårdcentraler är en del av vår långsiktiga strategi att flytta vården närmare östgötarna, skriver företrädare för Koalition för Östergötland.

"Trots de kärva ekonomiska tiderna kommer vi fortsätta att satsa på den nära vården", skriver debattörerna.

"Trots de kärva ekonomiska tiderna kommer vi fortsätta att satsa på den nära vården", skriver debattörerna.

Foto: Claudio Bresciani/TT

Debatt2019-12-19 05:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Vår satsning på 30 miljoner kronor till vårdcentralerna syftar till att förbättra mottagandet av sköra äldre och andra patienter med komplexa behov. Distriktsläkarna Björn Hopstadius och Jens Stockhaus skriver i en debattartikel (30/11) att satsningen är för liten. 

Därför vill vi ta tillfället i akt att lyfta fram att satsningen på äldre endast är en del i en långsiktig strategi, där vi vill ställa om vården så att den finns närmare östgötarna. 

Få har nog missat det tuffa ekonomiska läge Region Östergötland befinner sig i. För att möta de växande behoven i välfärden när östgötarna blir allt äldre behöver vi jobba mer förebyggande och hälsofrämjande. Det kräver att vården finns närmare östgötarna.

Omställningen till nära vård kräver satsningar på länets vårdcentraler. I vår budget för nästa år gör vi en särskild lönesatsning på distriktsläkarna på åtta miljoner kronor. Syftet är att locka fler att söka sig till vårdcentralerna. Sedan 2015 har vi också satsat på att tillhandahålla fler ST-tjänster, för att utbilda fler distriktsläkare.

Att vården ska finnas nära handlar dock inte bara om vårdcentralerna, utan också om förändrade arbetssätt hos specialistvården. Ett exempel på detta är den mobila röntgen som infördes 2017, där patienter kan röntgas på sitt boende istället för att behöva åka sjuktransport till sjukhus. 

Trots de kärva ekonomiska tiderna kommer vi fortsätta att satsa på den nära vården. I dagarna fattar vi beslut om en färdplan för de kommande åren för detta arbete. En god, jämlik och nära vård kommer alltid stå högst på vår prioriteringslista. 

Kaisa Karro (S)
Kerstin Sjöberg (C)
Alexander Höglund (L)
Agneta Niklasson (MP)
Gruppledare, Koalition för Östergötland