Satsa vägpengarna på bättre järnväg

I ett utspel i NT vädjar kommunstyrelsens ordförande Olle Vikmång (S) samt Siemens Energy VD Hans Holmström till Trafikverket att bygga Händelöleden.

Debatt 18 oktober 2021 19:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Replik

"Händelöleden till hamnen måste byggas nu" NT 30/9

"Företagsjätten kan tvingas välja bort Norrköping" NT 16/10

"Deras vädjan: Satsa pengarna på oss och börja bygga" NT 16/10

Det sker en kort tid efter öppnandet av den nya vägförbindelsen från Åby till Malmölandet och Händelö.

Siemens VD Hans Holmström förklarar i en artikel att företaget kan tvingas bort från Norrköping om Trafikverket inte bygger Händelöleden. 

Argumenten tycks vara problem vid passagen under järnvägen på Malmölandet och oklarheter med brobärighet vid kommande tunga transporter till Pampushamnen. 

 

Detta konstaterande (i klartext: för låga järnvägsbroar och klen Kardonbro) kommer först nu, då den nya vägen är färdigbyggd med järnvägsbroar och ombyggd Kardonbro. 

Frågan är hur Siemens Energy framförde sina speciella krav på framkomlighet när vägförbindelsen planerades och var begränsningarna redan då kända? 

På vilket sätt sköttes kommunikationen mellan Siemens Energy, Norrköpings hamn, Norrköpings kommun och Trafikverket? 

Kan Siemens kommande transportbehov lösas utan ny och kostsam Händelöled, till exempel genom att rätta till nuvarande fel och brister?

 

Snart öppnar Rusta och Postnord sina nya megalager. 

Då är det kanske läge att satsa vägpengarna på fler och bättre järnvägsanslutningar i stället för Händelöleden, som bara kommer att generera mer biltrafik.

Och till sist. 

Hur kan Kardonbanan och den utbyggda rangerbangården utnyttjas optimalt för att minska behovet av lastbilstransporter?

Frågorna är många och behöver belysas ingående innan diskussionen om Händelöleden fortsätter. 


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa