Satsa på mer personal till äldreomsorgen

Äldreomsorgen i sin helhet är ofta föremål för kritik, som sedan kan variera mellan olika delar av helheten.

Debattörerna ger en uppmaning om att fullfölja satsningen på mer personal.

Debattörerna ger en uppmaning om att fullfölja satsningen på mer personal.

Foto: Andreas Wälitalo

Debatt2021-08-21 11:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Vi vill påminna om att för fem år sedan var det platsbristen på de särskilda boendena, SÄBO, som var föremål för omfattande skriverier och till och med demonstrationer. Resultatet blev en kraftig utbyggnad av antalet SÄBO-platser under de följande åren.

Därefter har den mediala uppmärksamheten riktats mot personalbristen och därmed resulterande stressen för personalen inom hemtjänsten. Covidpandemin visade sedan att organisationen och personalens utbildning inom SÄBO måste förbättras. Nu riktas uppmärksamheten specifikt mot demensvården. Gemensam nämnare för dessa debatter är bristen på utbildad personal inom området.

Gamla Gardet noterar att dessa brister i stort sett gäller i hela landet. Därför har det också blivit föremål för uppmärksamhet i både regeringen och riksdagen, en uppmärksamhet som resulterat i beslut om stora anslag till kommunernas verksamhet. Norrköpings kommun har alltså mottagit extra medel för att förbättra verksamheten. Hur har dessa medel använts?

Gamla Gardet gjorde ett uttalande januari 2020 till styrelsen för Socialdemokraterna Norrköping och till den socialdemokratiska fullmäktigegruppen med en kraftig uppmaning om att i budgetarbetet prioritera satsningar på fler och välutbildad personal. Vi fick också positiva reaktionen från mottagarna av detta uttalande.

Vi uppmanar nu igen styrelsen för Socialdemokraterna Norrköping och den socialdemokratiska fullmäktigegruppen att fullfölja satsningen på mer personal, välutbildad och välorganiserad, till äldreomsorgen. De extra medel som tilldelats kommunen måste få synliga effekter inom både hemtjänsten och SÄBO.

Norrköping har kraft att på egna ben klara en bra äldreomsorg. När nu också ökade statliga medel ställs till förfogande framöver, så ska våra äldre medborgare kunna lita på att omsorgen håller en hög kvalitet.