Satsa på duospårvagnar istället för expressbussar

Duospårvagnar har dubbla elsystem så de kan gå både på järnvägsspår och spårvägsspår. Då kan fler nå sina mål utan byte, skriver Ingemar Hillerström.
Duospårvagnar har dubbla elsystem så de kan gå både på järnvägsspår och spårvägsspår. Då kan fler nå sina mål utan byte, skriver Ingemar Hillerström.

Trafikverkets och Region Östergötlands förslag till Länstransportplan motverkar de nationella och regionala målen för minskad klimatpåverkan.

Debatt 16 februari 2022 18:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Enligt beslutade mål ska klimatpåverkande utsläpp från trafiken minska med 70 procent till 2030 för att uppfylla vårt åtagande i Parisavtalet. Planen som gäller 2022-2033 ger istället en ökning av utsläppen eftersom satsningen leder till ökad biltrafik enligt planens miljöbedömning. Som ansvariga politiker måste vi ge bakläxa till Trafikverket och Region Östergötland.

Investeringsramen på 1700 miljoner är redan intecknad till 500 miljoner av beslutade objekt som är övervägande satsningar på vägar. Det ger ökad framkomlighet för bil som ledertill ökad biltrafik och ökade klimatutsläpp. Ändå föreslås lika mycket till ytterligare vägar som till kollektivtrafik i planen. Ökningen av satsning på cykeltrafik är alltför låg från en extremt låg nivå. Detta trots att Region Östergötland har gjort en bra analys av behovet av cykelvägar på Trafikverkets vägnät.

För att ställa om utvecklingen till minskade koldioxidutsläpp måste vi satsa på spårburen kollektivtrafik på de regionala stomlinjerna som knyter ihop de stora tätorterna. Det är bättre än buss vad gäller ekonomi, kapacitet, komfort, snabbhet, energieffektivitet, miljö och klimat. Fler väljer kollektivtrafik vid spårtrafik än buss så att bilanvändningen minskar kraftigt. Förlängning av spåren från Navestad till Söderköping och upprustning av spåret mellan Kimstad och Finspång kan ge möjlighet till duospårvagnslinje via stadsspårvägen i Norrköping. Duospårvagnar har dubbla elsystem så de kan gå både på järnvägsspår och spårvägsspår. Då kan fler nå sina mål utan byte.

Duospårvagnar hinner stanna på fler hållplatser än tunga tåg så landsbygden mellan de stora orterna får bättre kollektivtrafik. Även mot Katrineholm och Nyköping kan duospårvagnar ge bra trafik bland annat till Loddby, Åby och Simonstorp. Eftersom spårtrafik ger lägre årskostnad än expressbuss på stomlinjerna med stort resandeunderlag förbättras kollektivtrafikens ekonomi. Det ger utrymme för Ötraf att förbättra busstrafiken på glesbygdslinjer istället för att lägga ner dem som man nu beslutat.

Förslaget från Trafikverket innehåller satsning på framkomlighet för expressbussar genom att bygga om infartsvägarna i städerna. Det behövs inte om stomlinjerna går på spår istället och slipper trängas med bilarna.

Länstransportplanen som bestämmer vad som ska byggas för trafiken i Östergötland var uppe i samhällsplaneringsnämnden nyligen. I kontorets remissvar var man i stort sett positiva till den. Nämnden beslutade ett tillägg om att man borde satsa mer på kollektivtrafik. Miljöpartiets inlägg om spårburen kollektivtrafik i stället för expressbuss på stomlinjerna kommenterades inte. Beslutsunderlaget från Trafikverket och Region Östergötland innehåller inget om den möjligheten att rädda klimatet. Remissvaret ska även behandlas i kommunstyrelsen och kommunfullmäktige. 


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa