Sämre och dyrare vård med högre risk för patienterna

Privatiseringen genom vårdval gynekologi kommer inte få de effekter som det moderatledda styret med stöd av SD lovar.

Redan idag så har kvinnoklinikerna ett beräknat underskott om cirka 30 miljoner på helårsbasis. Att lägga till ett antal privata aktörer till detta blir en omöjlig ekvation, skriver Lena Micko (S), regionråd i opposition. Arkivbild.

Redan idag så har kvinnoklinikerna ett beräknat underskott om cirka 30 miljoner på helårsbasis. Att lägga till ett antal privata aktörer till detta blir en omöjlig ekvation, skriver Lena Micko (S), regionråd i opposition. Arkivbild.

Foto: Jasmine Hübinette

Debatt2023-11-15 14:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Replik

"Kvinnor ska kunna välja sin gynekolog" NT 14/11

Det finns tydligt beskrivet i analysen som låg på hälso- och sjukvårdsnämndens bord i veckan. Det är en offentlig handling som vi alla kan ta del av. 

Region Östergötland riskerar tappa viktig kompetens, kvinnosjukvården splittras upp, patientsäkerheten äventyras och vi riskerar få en ojämlik kvinnosjukvård där de sköra med störst behov kommer få stå tillbaka. Fler aktörer ska dela på samma pengar, personal och patienter. Alla med var sin administration. De privata alternativen vill dessutom ha vinst på sista raden. Det säger sig självt att detta inte är en bra lösning. Analysen bekräftar, och faktiskt förstärker, de farhågor som vi socialdemokrater framförde inför beslutet i februari i år. 

Lägg därtill att det kommer handla om en stor ökning i administrativ redovisning samt tidskrävande kontakter mellan olika vårdgivare för att få helhetsbild. Det som det moderatledda styret anser vara tillgänglighet och valfrihet kan komma att slå tillbaka och betyda ökade köer och mindre kvinnosjukvård när flera ska tävla om att få de lättaste patienterna. I jakten på resurserna så kan de lätta patienterna ge snabba resultat. De sköra patienterna med stora behov får stå tillbaka. I förlängningen så betyder det att vård efter behov sätts ur spel. 

I förslaget till beslut framgår det tydligt att vårdvalet ska finansieras med omfördelning av medel från regionens egen kvinnosjukvård. Planen är alltså att de 37 miljoner som står till förfogande ska räcka till vinster i privata sjukvårdsbolag också.

Redan idag så har kvinnoklinikerna ett beräknat underskott om cirka 30 miljoner på helårsbasis. Att lägga till ett antal privata aktörer till detta blir en omöjlig ekvation. Regionens kvinnokliniker kommer dräneras på kompetens och resurser. M, KD, L med stöd av SD fattar ett ideologiskt drivet beslut som kommer öka kostnaderna för kvinnosjukvården. 

Vi socialdemokrater finner detta djupt oansvarigt, rent av provocerande, i en tid när ekonomin i regionen redan är i fritt fall.