Samhällsservicen är viktig för ett samhälles utveckling

Patrik Palm, moderat kommunalråd, förstärker bilden som Borgerlig samverkan målar upp: att investeringar utanför stadskärnan är dyra och olönsamma och lösningen för behov av offentlig service är centralisering av verksamheterna, skriver centerpartisterna Christian Widlund, Kerstin Sjöberg och Kay Andersson.

Utan offentlig service som skolor, serviceboende och arbetsplatser minskar intresset och möjligheterna för människor att bo på landsbygden och i de mindre tätorterna, skriver centerpartisterna Christian Widlund, Kerstin Sjöberg och Kay Andersson.

Utan offentlig service som skolor, serviceboende och arbetsplatser minskar intresset och möjligheterna för människor att bo på landsbygden och i de mindre tätorterna, skriver centerpartisterna Christian Widlund, Kerstin Sjöberg och Kay Andersson.

Foto: Martina Holmberg / TT

Debatt2024-03-28 09:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Replik

"Äldre ska kunna klara sig längre med stöd i eget boende" NT 19/3

Det är en bild som också målades upp av Sverigedemokraterna på senaste kommunfullmäktige.  I ett inlägg framförs att man som äldre och boende på landsbygden ska vara tacksam för att det finns en boplats på äldreboende när behov uppstår, om det så är i staden. 

Även Kristdemokraterna målade den här bilden i uttalande att om Centerpartiet vill bedriva landsbygdspolitik så får de bekosta den genom att använda sin egen partikassa. 

Patrik Palm menar att om det skulle byggas ett nytt boende i Skärblacka skulle kommunen få betala 20 miljoner kronor om året för tomma platser. Det beror ju helt på hur stort boende man skulle bygga. 

Centerpartiets förslag är att inte bygga större än vad som behövs, samt att nyttja ytan till att samlokalisera samhällsservice, precis vad som också anges i utredningen. På Hallegården finns 26 platser och i den utredning som kommunen gjort anges att den demografiska utvecklingen i Skärblacka visar på en ökning av personer som är äldre och i behov av särskilt boende. Det talar för att det finns ett behov i Skärblacka. 

Det är lovvärt att Moderaterna vill satsa på stöd i hemmen. Det är vår bild att det är de flestas önskan att kunna bo kvar i sina egna hem så länge som möjligt. Likväl kommer det alltid finnas behov av vårdboenden för de som har större omsorgsbehov än vad som kan tillgodoses i hemmen. 

På vård- och omsorgsnämndens senaste sammanträde presenterades en prognos som visar att det fram till 2028 finns behov av ytterligare 100 SÄBO platser i kommunen, utöver de som redan är planerade. För oss i Centerpartiet är det naturligt att dessa platser byggs där behoven finns även när behoven är i eller nära en av kommunens utvecklingsorter.

Att Moderaterna med stöd av Kristdemokraterna, Liberalerna och Sverigedemokraterna hellre ser stora centraliserade kommunala verksamheter, än att verka för levande samhällen utanför stadskärnan, tycker vi är ett stort svek mot de som har valt att bosätta sig där.

Utan offentlig service som skolor, serviceboende och arbetsplatser minskar intresset och möjligheterna för människor att bo på landsbygden och i de mindre tätorterna. Det är en utveckling som är helt motsatt den utveckling som finns angiven i översiktsplanen och det är en utveckling som vi i Centerpartiet å det kraftigaste kommer att kämpa emot. 

Tycker man att människor ska kunna bo och leva där de själva vill och att hela kommunen ska leva, så gäller det att visa det i handling när man har chansen och inte bara prata om det med vackra ord.