Samhällsproblem avspeglar sig i skolan

Under den förra mandatperioden skrev Sverigedemokraterna i Norrköping en hel del artiklar om skolsituationen i vår kommun.

"Som förälder bör du visa att du stöttar skolan och respekterar lärarna i deras viktiga utbildningsarbete", skriver Gunilla Hellberg (SD).

"Som förälder bör du visa att du stöttar skolan och respekterar lärarna i deras viktiga utbildningsarbete", skriver Gunilla Hellberg (SD).

Foto: Victor Bomgren

Debatt2022-12-05 13:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Vi lade förslag om att avlasta lärarna med hjälp av professionella mentorer och vi tog upp frågan om resursklasser för barn med inlärningssvårigheter samt ett förslag om att inrätta en jourklass för elever som ägnar sig åt, brott, våld och hot i våra skolor.

I Utbildningsnämnden har vi också verkat för att anmälningar om kränkande behandling görs enligt våra rutiner och att både utbildningskontoret och socialtjänsten får ta del av dessa anmälningar på regelbunden basis, detta för att kunna åtgärda och komma tillrätta med mobbning och kränkningar samt kunna skapa studiero och ordning i klassrummen, i korridorer och på skolgårdarna. Dessa förslag och konkreta arbete gör vi som politiker inom ramen för det ansvarsområde som tillhör Utbildningsnämnden.

Många gånger i samtal med väljarna uppfattar jag att det är lätt hänt att blanda ihop lärarnas arbete med socialtjänstens, förvisso har socialtjänsten och skolan kontakt med varandras verksamheter och de samarbetar socialt kring elever, men de tillhör inte samma myndighet och lärarna och socialtjänstens personal har inte samma uppdrag. 

Jag vill nämna detta för att lärare ofta får kritik för att inte göra tillräckligt i allt ifrån att kontrollera att elever inte röker e-cigaretter med hasch i på skoltid, till att minska effekterna av segregationen i skolan och förbjuda ”orten-slang”. Lärare förväntas också, förutom att undervisa, syssla med att lösa sociala problem, reda ut mobbningsärenden, leta efter bomber och smällare i skolan, ha koll på gängkonflikter och avstyra bråk mellan våldsamma elever. 

Det är lätt att ta sig för pannan när alla skolans problem kokar ner till att de beror på ”att lärare har permanenta skygglappar” att lärare bara låter allvarliga saker ske utan åtgärd, och att de dessutom sätter glädjebetyg och inte följer läroplanerna. 

Alla dessa olika problem måste självklart lösas för att skolan ska kunna fungera, men det måste ske i samarbete mellan skolledningen, elevhälsan, socialtjänsten och föräldrarna. Ibland är det som händer i skolan ett ärende för polisen. Varje profession måste göra sin del och framförallt måste lärarna få arbetsro för att kunna undervisa och fokusera på sitt kunskapsuppdrag. Det är så vi får fler barn att lyckas i skolan.

Som utbildningspolitiker vill jag gärna bidra till att göra skolan bättre men samtidigt vädjar jag till er föräldrar att ställa befogade krav på lärarna och rätt krav på skolan, samt att inte tveka att ta kontakt med socialtjänst eller polis när det gäller narkotika, våld, gängkonflikter och sociala problem, som skapar oro i skolan, eftersom dessa problem oftast har sina rötter i samhället utanför. 

Som förälder bör du visa att du stöttar skolan och respekterar lärarna i deras viktiga utbildningsarbete. Det är det bästa du kan göra för ditt barn.