Säg ja till vindkraft i Kolmården

I mars sa Norrköping kommuns fullmäktige i princip, enhälligt ja till en liten vindpark i Kvarsebo. Under hösten kommer kommunen att få ta ställning till två nya ansökningar här i Kolmårdsskogarna.

Debatt 2 juni 2021 08:28
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

 Dels Holmens väster om riksväg 55 och dels ”Tekniska verken Vind”, ägt av bland annat Linköpings Kommun. De sistnämnda håller på att planera en vindpark strax norr om Älgsjöarna (väster om E4:an).

Jag tycker vi ska ha en positiv grundinställning till alla tre projekten.

Behovet av förnybar energi är mycket stort om vi skall klara av det mål som vår riksdag beslutat till år 2040.

Energimyndigheten och Naturvårdsverket har gemensamt tagit fram en vindstrategi där man bedömer behovet av landbaserad vindkraft till över 100 Twh, en fyrdubbling mot idag. För vårt län behövs minst en sexdubbling.

 

Jag är vice ordförande i Kolmårdsvind, som i över tio år arbetat för att våra medlemmar ska kunna få billig energi från vindkraft.

Därför blir jag illa berörd av den debatt som förs på lokaltidningarnas debattsidor.

Det finns forskning (Naturvårdsverkets forskningsprojekt Vindval) som visar att de flesta människor som hör det tillåtna ljudet från vindkraftverken, inte anser sig störda. 40 decibel, som är gränsen utanför en bostad är betydligt lägre än normal samtalston.  

Det finns heller inga belägg för att huspriser påverkas negativt. Näsudden är en stor vindpark på Gotland, där en liten gård mitt inne i vindparken har ökat i pris. För att ta ett exempel.

Näsudden är dessutom ett stort turistmål på Gotland. Detta och annat finns att läsa i forskningsprojektet ”Vindval”.

 

Att påstå att naturen blir ett ”asfalterat industrilandskap” är bara pinsamt. Det blir fler skogsvägar, som kan användas av de som vill besöka naturen där djur och växter lever som vanligt. Och vad gäller storleken så är det långt ifrån de stora Markbyggdens 1101 snurror utanför Piteå.  

Vi måste börja producera energi där den används, alltså kan inte Norrköpings kommun längre vara en vindkraftfri zon.

Jag tycker som Klimatpolitiska rådet, att lagar och regelverk bör ses över så att klimatmålen blir mer styrande vid tillståndsgivningen.  

De vindprojekt som vi i Kolmårdsvind varit inblandade i, har fått nej för att det har funnits havsörn i området. Fakta är att det aldrig har funnits så mycket örn i Sverige som nu. Den borde alltså inte vara rödlistad, och därmed skyddad av miljöbalken! Visst kan några få förolyckas av vindsnurrorna men oändligt många fler dödas av trafiken och elledningar.

 

Ett annat krav jag vill ställa på staten och vindkraftsbolagen är att kommunerna och de närboende borde få får en ekonomisk vinning av vindkraften, så kallad Bygdepeng.

Jag hoppas att framtida debatt kring vindkraft i vår kommun blir mer saklig. Vi bör inse att även vår kommun måste satsa på vindkraft. Det är den bästa och billigaste energikällan inom den tid som behövs för att klara klimat-hotet.


Ämnen du kan följa
Holmens planer på vindkraft

Insändare: Ska nästa vindkraftsindustri byggas på Vikbolandet?

Ska nästa vindkraftsindustri byggas på Vikbolandet?

Debatt: Levande landsbygd innebär väl fungerande infrastruktur

Levande landsbygd innebär väl fungerande infrastruktur

Debatt: Moderaternas Sophia Jarl om vindkraften: "Kommunen måste säga nej så länge den nationella politiken inte löst ut frågan om ersättningsnivåer"

Moderaternas Sophia Jarl om vindkraften: "Kommunen måste säga nej så länge den nationella politiken inte löst ut frågan om ersättningsnivåer"

Debatt: Holmen bör anmodas komma med ny ansökan om vindkraften

Holmen bör anmodas komma med ny ansökan om vindkraften

Debatt: Beslutet om vindkraften förhalas

Beslutet om vindkraften förhalas
Visa fler
Läs mer!

Debatt: Det är osakligt om plastspridning

Det är osakligt om plastspridning

Insändare: Ska nästa vindkraftsindustri byggas på Vikbolandet?

Ska nästa vindkraftsindustri byggas på Vikbolandet?

Insändare: Tänk till vad just du kan göra

Tänk till vad just du kan göra

Debatt: Vindkraften har blivit elefanten i rummet

Partiet vill stoppa Ostlänken: "Vem vill ha den?"

Partiet vill stoppa Ostlänken: "Vem vill ha den?"
Visa fler