Så skapar vi en hållbar arbetsmiljö i äldreomsorgen

En ny rapport från Kommunal visar att många verksamheter i äldreomsorgen är kroniskt underbemannade, vilket leder till en riskfylld arbetsmiljö.

Debatt 28 februari 2022 20:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Vi uppmanar därför ansvariga politiker i Östergötland att ta ett större ansvar för bemanningen och arbetsmiljön. Äldreomsorgen är den bransch som har högst andel sjukfrånvaro, sjukskrivningar och arbetsorsakade besvär på hela arbetsmarknaden. I Kommunals rapport ”En bättre arbetsmiljö är möjlig” presenteras medlemmarnas syn på arbetsmiljön och bemanningssituationen i äldreomsorgen. 

Rapporten visar att många verksamheter är kroniskt underbemannade. Det här leder till en riskfylld arbetsmiljö, med otillräcklig återhämtning och ökad fysisk och psykisk trötthet. Ingen ska riskera att bli sjuk eller skadas av sitt arbete, eller tvingas att avbryta sitt yrkesliv i förtid. Äldreomsorgen måste bli en attraktiv bransch och det kräver ett omedelbart stopp av att bemanningen styrs av kostnadspress och minutstyrda arbetsmoment. De här problemen behöver lösas på flera olika nivåer och det är inte bara arbetsgivarnas ansvar. Oavsett om verksamheterna bedrivs i privat eller offentlig regi är det våra lokalpolitiker som är ytterst ansvariga i inte minst kommuner som Linköping, Norrköping eller Motala. Kommunal har flera förslag för hur politiker på lokal nivå kan arbeta för en mer hållbar arbetsmiljö i äldreomsorgen: 

1. Se till att arbetsgivarna följer Arbetsmiljöverkets föreskrifter om systematiskt arbetsmiljöarbete och organisatorisk och social arbetsmiljö. Det krävs dokumentation för att kunna tillämpa lagar och avtal kring arbetsmiljön på arbetsplatsen. Uppmuntra därför tillbudsrapporter från medarbetarna och bidra till att tillbuden tas på allvar. 

2. Samverka med Kommunals förtroendevalda och skyddsombud, för att säkerställa att grundbemanningen är tillräcklig, att arbetsbelastningen är rimlig och att det råder en balans mellan krav och resurser på arbetsplatserna. 

3. Gör årliga kartläggningar av bemanningen. Öka bemanningen där den är för låg. Grundbemanningen ska matcha kraven i arbetet och de arbetsuppgifter som förväntas utföras. Cheferna behöver göra regelbundna systematiska riskbedömningar för bemanning, schemaläggning och ensamarbete. 

4. Alla i arbetsgruppen ska ha rätt yrkeskompetens – baspersonalen ska bestå av undersköterskor, specialistundersköterskor och utbildade vårdbiträden. 

5. Använd Äldreomsorgslyftet. På så sätt förbättrar ni arbetsmiljön, bidrar till ökad anställningstrygghet och bättre arbetsvillkor. Det underlättar även den långsiktiga kompetensförsörjningen. En trygg äldreomsorg måste få kosta. Höjd grundbemanning, med tillsvidareanställningar och yrkesutbildad personal, kommer ge friskare arbetsplatser och nöjdare medarbetare. Det kommer minska sjukskrivningarna, göra det enklare att införa hållbara arbetstider och att avskaffa (o)hälsosamma scheman. Eftersom arbetsvillkoren och kvaliteten hör ihop är det också en stor vinst för kommunens invånare – alla äldre som är beroende av vård- och omsorgsinsatser, och deras anhöriga. 


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa