Så skapar vi en folkrörelse för klimatet

Sultan al-Jaber är ordförande för FN:s klimattoppmöte COP 28 i Dubai. Mötet pågår fram till den 12 december. Arkivbild.
Sultan al-Jaber är ordförande för FN:s klimattoppmöte COP 28 i Dubai. Mötet pågår fram till den 12 december. Arkivbild.

Den 30 november inleddes FN:s klimatmöte, COP28, i Dubai. Världens ledare möts för att förhandla om hur klimatarbetet ska genomföras. EU är världsledande när det gäller klimatåtgärder – och Centerpartiets Emma Wiesner är med i Europaparlamentets förhandlingsdelegation.

Debatt 6 december 2023 11:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Sverige brukade vara bland de mest ambitiösa EU-länderna, vilket inte längre är fallet. Efter ett år med Tidöregeringen är det tydligt att M, L, KD och SD inte har det som krävs för att Sverige ska bidra till klimatomställningen. 

Det enda regeringen hittills har åstadkommit är att öka utsläppen och gjort det svårare för personer och företag att ställa om. Sverige behöver ett klimatledarskap som underlättar för industrins gröna innovationer, smarta lösningar och människors vilja att ställa om. Sverige behöver en folkrörelse för klimatet. 

Till skillnad från Tidöpartierna ser vi det stora klimatengagemang som finns i Sverige. Med politisk beslutsamhet och stabilitet kan vi ge privatpersoner och företag rätt förutsättningar att dra sitt strå till stacken. Vi behöver exempelvis göra det enklare och billigare för folk att använda solenergi och att gå från fossila bränslen till förnybart. 

Om vi tar bort skatter för solenergi, gör det enklare för lägenhetsboende att dela solenergisystem och hjälper kommuner att hitta bra platser för solel, kan den snabbt byggas ut och sänka elräkningen. 

Samma sak gäller för vindkraften, där vi vill att närboende, kommuner och markägare ska kunna tjäna pengar när det byggs nya vindkraftverk. Vi vill också att det ska finnas fler laddstolpar på parkeringarna runt hyreshusen. Det finns en enorm potential i omställningen i transportsektorn. Men med Tidöpartiernas bränslepolitik ökar konsumtionen av fossil diesel med 4 miljoner liter om dagen. 

Centerpartiet vill istället genom kraftiga investeringar öka produktionen av svenskt biodrivmedel. Tillsammans med sänkta skatter och avgifter på biobränsle kan vi sänka priset  med fyra kronor per liter, utan att öka utsläppen samtidigt som vi skapar tiotusentals nya jobb. 

Enligt en ny FN-rapport är världen på väg mot 3 graders uppvärmning. De klimatrelaterade riskerna för hälsa, försörjning, livsmedelstrygghet, vattenförsörjning, människors trygghet och den ekonomiska tillväxten beräknas öka med en global uppvärmning.

Det finns en annan väg och den kräver ett ledarskap. Istället för regeringens utsläppsökningar går det att nå klimatmålen och klara omställningen. Vi behöver agera föredöme för EU och världen. Vi i Centerpartiet vet hur man gör det billigt och lätt att göra rätt.


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa