Vrinnevisjukhusets framtid är på inget sätt hotat

Tiden att stoppa huvudet i sanden för regionens problem är förbi. Målet med förändringarna som nu genomförs är att kunna bedriva en verksamhet som är anpassad till regionens ekonomiska förutsättningar, skriver Marie Morell (M), Per Larsson (KD) och Andreas Westöö (L).

Vrinnevisjukhusets framtid är på inget sätt hotat i och med de organisationsförändringar som nu görs, skriver Andreas Westöö (L), Marie Morell (M) och Per Larsson (KD).

Vrinnevisjukhusets framtid är på inget sätt hotat i och med de organisationsförändringar som nu görs, skriver Andreas Westöö (L), Marie Morell (M) och Per Larsson (KD).

Foto: Jan Novotny

Debatt2024-06-28 09:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Replik

"Vi delar medarbetarnas oro för Vrinnevisjukhuset" NT 26/6

En rad ledande S-politiker skriver ett debattinlägg där det insinueras att Vrinnevisjukhusets framtid skulle vara hotad. Låt oss därför börja med att tydligt slå fast detta: Vrinnevisjukhusets framtid är på inget sätt hotat i och med de organisationsförändringar som nu görs. 

Så länge vi i Östgötasamverkan (M, KD och L) är satta att styra Region Östergötland kommer det heller aldrig bli fallet. Det var trots allt Allianspartierna och Vrinnevilistan som säkrade Vrinnevisjukhuset för ett antal år sedan, när det fanns ett reellt hot för sjukhuset under Socialdemokraternas ledning av dåvarande landstinget. Låt oss komma ihåg det. 

De flesta känner vid det här laget till att Region Östergötland befinner sig i en mycket allvarlig ekonomisk situation, även om Socialdemokraterna inte nämner det överhuvudtaget i sin artikel. Inte med ett enda ord berörs miljardunderskottet i hälso- och sjukvården. 

S-debattörerna kritiserar några omorganiseringar, men utan att själva presentera ett enda förslag för att vända utvecklingen. Anmärkningsvärt kan man tycka, men samtidigt också väldigt symptomatiskt för hur Socialdemokraterna styrde regionen under åtta år, genom att blunda för hur verkligheten ser ut och därmed inte vidta nödvändiga åtgärder. Det har lett oss till där vi står idag. 

Men tiden att stoppa huvudet i sanden för regionens problem är förbi. Målet med förändringarna som nu genomförs är att kunna bedriva en verksamhet som är anpassad till regionens ekonomiska förutsättningar. En viktig utgångspunkt har varit att omställningen ska göras med säkerställd patientsäkerhet och arbetsmiljö. Att upprätthålla och öka antalet vårdplatser, operationskapacitet och diagnostik är fortsatt prioriterat, liksom förmågan att ge alla som söker vård en första medicinsk bedömning. Det har gjorts noga avvägningar ute i verksamheterna innan förslag lagts fram på bordet. Många beslut har fattats på verksamhetsnivå, medan andra lyfts upp på politisk nivå. 

Socialdemokraterna slirar betänkligt på sanningen när de skriver att psykiatriambulansen i Norrköping skulle läggas ner. De är mycket väl medvetna om att psykiatriambulansen inte läggs ner, utan att det kommer ske en samordning av psykiatriambulansen för Norrköping och Linköping. 

Förändringen gör samtidigt att tiderna utökas från 14.00–02.00 till 08.00–02.00 för Norrköpings del. Statistik visar att det varit få utryckningar i Norrköping, jämfört med Linköping. På ett tiotimmars arbetspass handlar det om i snitt 1,9 utryckningar i Norrköping. 

Psykiatriambulansen har även varit beroende av hyrpersonal för sin bemanning. Värt att nämna i sammanhanget är också att psykiatriambulansen inte är en ambulans med blåljus, så den åker aldrig själv på så kallat prio 1 larm, utan då är alltid vanlig ambulans med. Det medför att själva tiden utryckningen tar tills någon vårdpersonal är på plats inte förändras i och med samordningen.

Avslutningsvis vill S-företrädarna veta vilka åtgärder som vidtas för att säkra Vrinnevisjukhusets utveckling inför framtiden. Svaret är att samtliga åtgärder som nu genomförs syftar till en sak; att säkra Region Östergötlands utveckling inför framtiden. I det är alla våra sjukhus en central del. Region Östergötland har tidigare haft en stolt tradition av god ekonomi och hög tillgänglighet till vården. Det är dit vi måste ta oss tillbaka, men på vägen dit krävs det mod att fatta svåra beslut. 

Med det sagt kommer tiden framåt vara tuff, med förändringar som kommer bli kännbara – både för patienter och medarbetare. Det sticker ingen under stol med. Men alternativet, att fortsätta låta regionens ekonomi blöda fritt, är ett scenario nog ingen av oss vill ha. Region Östergötland kan så mycket bättre och tillsammans kommer vi att ta oss igenom det här.