Så bygger vi ett Sverige utan utsatta områden

Det kommer krävas ett förortslyft med tuffa och uthålliga insatser, skriver de bägge liberalerna Alexander Höglund och Juno Blom.
Det kommer krävas ett förortslyft med tuffa och uthålliga insatser, skriver de bägge liberalerna Alexander Höglund och Juno Blom.

Vi finns till för att lösa problem för ett bättre Sverige. Folk är trötta på politisk pajkastning.  Liberalerna vill genomföra en plan för att Sverige inte ska ha några utsatta områden 2030 tillsammans med en borgerlig regering.

Debatt 21 april 2021 21:15
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Den som kommer till Sverige ska lära sig svenska och försörja sig själv. Idag är det självklart men det var liberaler som först krävde stopp för bidragslinjen som skapade utanförskapet. Vi fortsätter gå i första ledet för konkreta lösningar på samhällsproblemen.

Återigen krävs nya krafttag för att lyfta våra utsatta områden. 

I dag är det hundratusentals i Sverige som drabbas av skolor som misslyckas, en polis som inte kan fullfölja sitt uppdrag i bostadsområdet, en välfärd som präglas av omhändertagande i stället för eget ansvar.

Det kommer krävas ett förortslyft med tuffa och uthålliga insatser. Vi ställer ambitiösa reformkrav där skolan, bostadspolitiken, arbetsmarknaden, socialtjänsten och rättsväsendet har nyckelroller.

Det bästa för Sverige är en liberal reformagenda som genomförs av en borgerlig regering. En reformagenda som kombinerar en plan för ett Sverige utan utsatta områden med en långsiktigt hållbar migrationspolitik som värnar asylrätten. De liberala prioriteringarna är glasklara:

1. Lyft kunskap och studiero i skolan. Gör skolan statlig, börja gärna med skolor i utsatta områden. Skolor som drivs av extremister ska stängas ned.

2. Återupprätta arbetslinjen, där det blir enklare och mer lönsamt att försörja sig själv i stället för att leva på bidrag. Personligt ansvar och egenmakt är grundläggande för det liberala samhället.

3. Prioritera svenska språket. Den som lär sig svenska har verktyg att bli delaktig i samhället, att bidra till landets utveckling och dra nytta av alla möjligheter som finns.

4. Befria gator och torg från kriminella gäng. Vår lagbundna frihet måste omfatta alla. Fokus ska vara att ge bättre stöd och skydd till brottsoffer och vittnen samt att inga barn och unga rekryteras till gängen.

Snart blir det liberala förslaget om ett språk- och samhällstest för medborgarskap verklighet. Den som ägnar sig åt hedersvåld riskerar nu utvisning eller strängare straff. Vi har genomfört viktiga reformer inom nuvarande januarisamarbetet. Men det räcker inte.

Liberalerna har i nästa valrörelse ett konkret program för att Sverige inte ska ha några utsatta områden 2030. Sverige ska vara ett land utan parallellsamhällen, där rättsstaten står sig stark och där inga kvarter är frizoner för kriminella. Ett möjligheternas Sverige där alla med egna ansträngningar ska kunna ta sig dit man vill – oavsett var du kommer ifrån och hur starten såg ut.

Ämnen du kan följa