S-politiker: Vi kommer att rösta nej till förslaget

Borgerlig samverkan föreslår minskade medlemsbidrag till föreningarna, skriver s-politiker i Norrköping som är kritiska till förslaget. De menar att en minskad finansiering slår mot barnen.

Föreningslivet är en färskvara som bygger på ideella krafter, där en pappa, moster eller granne spenderar sin lediga kväll på en fotbollsplan för att träna småbarn i fotboll eller i replokalen för att spela trummor med syskonbarnet, skriver debattskribenterna.

Föreningslivet är en färskvara som bygger på ideella krafter, där en pappa, moster eller granne spenderar sin lediga kväll på en fotbollsplan för att träna småbarn i fotboll eller i replokalen för att spela trummor med syskonbarnet, skriver debattskribenterna.

Foto: Mostphotos, Henrik Montgomery/TT

Debatt2024-04-11 17:36
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Det går inte att överskatta betydelsen av ett föreningsliv som fortsatt står starkt i en kultur- och idrottsstad som Norrköping. Föreningslivet är en färskvara som bygger på ideella krafter, där en pappa, moster eller granne spenderar sin lediga kväll på en fotbollsplan för att träna småbarn i fotboll eller i replokalen för att spela trummor med syskonbarnet. Dessa krafter bygger på en kommunal finansiering där resurser går till att köpa in material, hyra lokaler för träning eller hålla medlemsavgiften låg för att fler ska kunna delta. Den finansieringen vill Borgerlig samverkan minska med 10% inför 2025, vilket självklart slår mot barnen. 

I sitt politiska program skriver Borgerlig samverkan och Sverigedemokraterna: 

”Idrotten och kulturen ska genom bra förutsättningar hålla hög kvalitet. (….) Borgerlig samverkan vill i första hand prioritera barn- och ungdomars fritid och det är en inriktning som ska styra de prioriteringar som görs de kommande åren. (…) Oavsett var i Norrköping man bor ska alla barn och ungdomar ha samma förutsättningar att utöva sin idrott.” 

Som socialdemokrater undrar vi om Borgerlig samverkan menar att bra förutsättningar och god kvalitet innebär att man skär ner på medlemsbidragen till föreningarna med 10%? 

Engagemanget i ideella föreningar skapar tillit och social integration som måste vara ryggraden i ett samhälle. Idrotten, kulturen och sociala aktiviteter bygger förståelse och respekt för våra medmänniskor samtidigt som det är det bästa medlet mot segregation, isolering och otrygghet. Genom att satsa resurser via ideella krafter blir stadens förebyggande sociala arbete mycket mer effektivt. Och effektivitet verkar vara ett ledord hos majoriteten.

I Norrköping har vi flera föreningar som går på knäna utan det medlemsbidrag som kommunen delar ut varje år. Medan den borgerliga majoriteten glatt sänker medlemsbidragen kan man se hur allt fler barn byter föreningstillhörighet med anledning av dålig ekonomi i hemmet och höjda medlemsavgifter. Bland föreningar som Adas United, IK Waria och IK Sleipner håller man medlemsavgiften på en låg nivå för att öppna upp för fler barn att delta i en aktivitet på eftermiddagen. Den medlemsavgiften går inte att ta för given när kommunen nu skär ner på medlemsbidraget. 

Vi socialdemokrater prioriterar annorlunda än Borgerlig Samverkan i ett läge där barn skjuter barn och alla samhällets resurser krävs för att barnen ska välja en alternativ väg. Borgerlig samverkan och Sverigedemokraterna behöver tänka om. När ska ord bli till handling och barnen faktiskt prioriteras i majoritetens förda politik? 

Vi socialdemokrater kommer rösta nej till förslaget i kultur-och fritidsnämnden och säkerställa att resurser finns för finansiering i vår kommande budget. Budgeten för 2024 presenterade vi under parollen ”dagens barn är morgondagens vuxna” och i den andan kommer vi fortsätta.