S måste ta strid för klimatet och minskade klassklyftor

Vi föreslår bland annat införandet av en progressiv kapitalbeskattning, att sjukförsäkringen stärks och pensionerna höjs samt att full avdragsrätt för den fackliga medlemsavgiften införs, skriver Alexander Winge och Lisa Nåbo tillsammans med Marcus Fröderberg.
Vi föreslår bland annat införandet av en progressiv kapitalbeskattning, att sjukförsäkringen stärks och pensionerna höjs samt att full avdragsrätt för den fackliga medlemsavgiften införs, skriver Alexander Winge och Lisa Nåbo tillsammans med Marcus Fröderberg.

Den 3 november inleds Socialdemokraternas 41:a kongress och SSU kommer dit för att ta fajten för en offensiv politik som på allvar ökar jämlikheten och tacklar klimatkrisen innan det är för sent.

Debatt 24 oktober 2021 19:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Val 2022

De växande klyftorna och klimatförändringarna är ett reellt hot mot oss unga och vår framtid. Vi förväntar oss med rätta mer från politiken. Det är inte individens val och konsumentmakt som räddar klimatet, det krävs förändring på systemnivå. 

Socialdemokraterna har idag en klimat- och jämlikhetspolitik som tyvärr är otillräcklig för att möta de utmaningar vi står inför. Vi i SSU vill se en modig socialdemokrati som vågar investera mycket mer än vad som görs idag i det gemensamma samhällsbygget - för att rädda klimatet och samtidigt minska klassklyftorna. 

 

I Sverige har klyftorna ökat snabbare än något annat OECD-land de senaste fyrtio åren. Det är ingen slump. Det är konsekvensen av aktiva politiska beslut. Genom en avreglerad finanssektor och avskaffade kapitalskatter har klyftorna tillåtits skena iväg med storföretagen och den rikaste eliten som vinnare på alla andras bekostnad. Samtidigt har anställningstryggheten, fackförbunden och socialförsäkringarna försvagats och urholkats. Resultatet blir en negativ och farlig lönepress nedåt på svensk arbetsmarknad. 

 

undefined
Smältande is utanför Nuuk Grönland

 

Vi hör samtidigt en enig forskarkår som länge har skrikit sig hesa för att uppmärksamma världens beslutsfattare om en förestående samhällskollaps orsakad av klimatförändringar. Vi ser konsekvenserna redan idag med bränder och översvämningar runt om i världen. Ett enigt SSU ställer sig bakom klimatforskningen och kräver en mycket mer kraftfull klimatpolitik av Socialdemokraterna. För vi vet att det inte finns något godtagbart alternativ till en grön och kraftfull omställning av samhället. Vi har inte tid eller råd att vänta och skjuta över ansvaret på kommande generationer. Det är vi unga som lever idag som kommer drabbas om vi inte ställer om i tid. 

Det finns ingen naturlag som säger att klyftorna och utsläppen måste fortsätta växa. Vi kan rädda jämlikheten men det förutsätter en aktiv och ambitiös politik för ökad jämlikhet när vi genomför klimatomställningen. Klimatet och jämlikheten måste hänga ihop. Det är de rikaste som släpper ut mest och de fattigaste som kommer att drabbas hårdast av klimatkrisen. 

 

Socialdemokratin har lyckats med ett liknande samhällsbygge förut - när vi byggde upp välfärdssamhället. Och det kan vi göra igen. Vi vill därför att Socialdemokraterna ställer sig bakom våra motioner Jämlikhetslöftet och en svensk Green New Deal med 24 förslag som skulle minska klyftorna och växthusutsläppen avsevärt i Sverige. 

 

undefined
Vi kräver även att de statliga resurserna till regionerna så de kan ta steg mot en avgiftsfri kollektivtrafik.

 

Vi föreslår bland annat införandet av en progressiv kapitalbeskattning, att sjukförsäkringen stärks och pensionerna höjs samt att full avdragsrätt för den fackliga medlemsavgiften införs. Vi kräver även att de statliga resurserna till regionerna så de kan ta steg mot en avgiftsfri kollektivtrafik. Att nya stambanor för höghastighetstågen byggs ut snabbare och nya storskaliga investeringar i forskning, industrins omställning och produktionen av förnybar energi. 

Om partikongressen tar ställning för SSU:s förslag skulle Socialdemokraterna få en politik som tar jämlikhets-och klimatkrisen på allvar. Det vore ett viktigt besked till Sveriges unga inför nästa val. 


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa