Rovdjuren behöver egentligen inte jagas alls

Självklart kan det finnas tillfällen då mänskliga intressen i alltför hög grad kolliderar med vargen. Då finns lagliga möjligheter att bevilja skyddsjakt, skriver Björn Ljunggren, regionansvarig i Östergötland för Svensk rovdjursförening. Bilden från Järvzoo djurpark.
Självklart kan det finnas tillfällen då mänskliga intressen i alltför hög grad kolliderar med vargen. Då finns lagliga möjligheter att bevilja skyddsjakt, skriver Björn Ljunggren, regionansvarig i Östergötland för Svensk rovdjursförening. Bilden från Järvzoo djurpark.

Idag den 4 februari är det Vargens Dag. Dagen har uppmärksammats sedan 2009 i Sverige.

Debatt 4 februari 2022 07:30
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Under de senaste decennierna har vargen haft sagolika framgångar i stora delar av världen. I Europa är de bästa exemplen Tyskland och Frankrike. Där fanns i princip ingen varg alls år 2000. Nu har Tyskland 1 500 och Frankrike 500. Många länder har på allra sista tiden totalfridlyst sina vargar, t.ex. Spanien med 2 000 vargar, där kraftfulla manifestationer från allmänheten ledde till att skyddet blev totalt.

 

Jag får ofta frågan ”Vad ska vi ha vargen till?” och brukar då svara att vi ska inte ha den till något alls. Den har helt enkelt rätt att finnas, precis som vi själva. Men sedd ur ett nyttoperspektiv är vargen oerhört värdefull. Dels för ekosystemen, dels krasst ekonomiskt för oss människor. 

 

I Sverige har vi, enligt de flestas uppfattning, alltför många vildsvin och dovhjortar. Dessa åstadkommer skador för miljardbelopp på grödor, skogen och i trädgårdar. De orsakar också trafikolyckor vars ekonomiska konsekvenser uppgår till miljardbelopp. För att inte tala om mänskligt lidande. Varg jagar gärna vildsvin och hjortdjur och skulle effektivt kunna hålla dessa stammar på hanterbara nivåer.

 

I Sverige förs en animerad debatt om licensjakt på varg trots att vi bara har 3-400 individer. En nivå som så gott som alla andra länder anser alldeles för låg för att bevilja jakt. Men i Sverige beviljades detta år licensjakt på 27 vargar under tiden 2 januari till 15 februari. Hela 1 924 jägare (varav 224 utländska och 45 från Östergötland), dvs 71 jägare per varg gav sig ut för att döda gråben.

 

Rovdjuren behöver egentligen inte jagas alls. De har i årtusenden, för att inte säga årmiljoner, reglerat sig själva. Är bytesdjuren få så minskar antalet rovdjur. Rovdjuren kan aldrig göra slut på sina bytesdjur, vilket många verkar tro. Kanske kan de bli vad jägare tycker är för många, men ska det vara styrande?

 

Självklart kan det finnas tillfällen då mänskliga intressen i alltför hög grad kolliderar med vargen. Då finns lagliga möjligheter att bevilja skyddsjakt. Men licensjakt på varg, det vill säga att skjuta en eller flera vargar vilka som helst, kan till och med vara kontraproduktivt. 

 

Nyligen publicerades en mycket omfattande attitydundersökning angående svenska folkets inställning till vargen och de andra stora rovdjuren. Det visade sig att 69 procent är positiva till att vi har varg i Sverige och 12 procent är negativa. 

 

Andra länder, och svenska folket, har insett att vargen är värdefull. Det återstår bara att få politiker, myndigheter och media att förstå. Så länge som vi har mycket resursstarka lobbygrupper, som av egenintresse propagerar för så få vargar som möjligt, så känns det svårt. Men skam den som ger sig! Ska år 2022 bli året då förnuftet segrar? Det finns tecken som tyder på det.


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa