Vi satsar på att stärka arbetet mot välfärdsbrotten

Den här veckan planerade Paulina Brandberg, jämställdhets- och biträdande arbetsmarknadsminister att besöka a-krimcentret i Norrköping.

Här i Norrköping har man till exempel ändrat den kommunala upphandlingspolicyn på ett sätt som riskerar att göda arbetslivskriminaliteten, när krav om att upphandlade företag ska erbjuda anställda kollektivavtalsliknande villkor nu saknas, skriver Teresa Carvalho (S) och Olle Vikmång (S). Arkivbild.

Här i Norrköping har man till exempel ändrat den kommunala upphandlingspolicyn på ett sätt som riskerar att göda arbetslivskriminaliteten, när krav om att upphandlade företag ska erbjuda anställda kollektivavtalsliknande villkor nu saknas, skriver Teresa Carvalho (S) och Olle Vikmång (S). Arkivbild.

Foto: Louise Åsenheim/Joakim Blomqvist

Debatt2023-11-07 21:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Det är välkommet att ministern vill titta på verksamheten vid de regionala centren mot arbetslivskriminalitet, en verksamhet som initierades av den socialdemokratiskt ledda regeringen förra mandatperioden. Hittills har regeringspartierna nämligen visat svalt intresse för insatser mot arbetslivskriminalitet, såväl lokalt som nationellt.

Det handlar om att stoppa brottslighet som resulterar i att människor utnyttjas och far illa på arbetsmarknaden och att seriösa företagare konkurreras ut av fuskare och kriminella. Exempel på arbetslivskriminalitet är arbete utan arbetstillstånd, människoexploatering och människohandel. Fusk med skatter och sociala avgifter och arbetstagare som tvingas arbeta med bristfälliga maskiner och verktyg. Men även välfärdsbrottslighet, som fusk med subventionerade anställningar och fusk med assistansersättning. Helt enkelt, sådant som vi inte vill ha i vårt land, eller i vårt Norrköping.

Här borde alla politiska krafter dra åt samma håll, men så är det tyvärr inte idag.

Här i Norrköping har man till exempel ändrat den kommunala upphandlingspolicyn på ett sätt som riskerar att göda arbetslivskriminaliteten, när krav om att upphandlade företag ska erbjuda anställda kollektivavtalsliknande villkor nu saknas. Något som banar väg för att få in oseriösa aktörer i den kommunala sektorn.

På nationell nivå drar man in finansieringen av samråd mellan Arbetsförmedlingen och fackförbund, trots att de är viktiga för att upprätthålla kontroll och hindra fusk. Eftersom facken har värdefull kunskap om förhållandena på arbetsplatsen så samråder Arbetsförmedlingen med arbetstagarorganisationerna vid anvisning till en arbetsplatsförlagd insats.

Det är vårt ansvar som politiker att se till att våra skattepengar inte utnyttjas av oseriösa eller kriminella aktörer. Socialdemokraterna i Norrköping har under måndagen presenterat budgeten för år 2024 och i den har vi valt att satsa särskilda pengar på stärkt arbete mot välfärdsbrott genom tydligare kontrollmekanismer innan upphandling och avtal. Genom kontroll kan vi omöjliggöra för oseriösa aktörer att sko sig på vårt gemensamma i kommunen.

Nu väntar vi ivrigt på regeringens förslag på området.