Risk att det blir sämre och dyrare om LSS-boenden privatiseras

Privatisering av bostäder med särskild service är en risk för de boende och kommunen.

De verksamheter som M, SD med flera nu beslutat att privatisera är medvetet utvalda för att lokalerna håller hög standard, vilket innebär att kommunen lämnas kvar med en högre andel lokaler av sämre kvalitet, skriver Andreas Bohlin (S), oppositionsråd och andre vice ordförande i Vård- och omsorgsnämnden.

De verksamheter som M, SD med flera nu beslutat att privatisera är medvetet utvalda för att lokalerna håller hög standard, vilket innebär att kommunen lämnas kvar med en högre andel lokaler av sämre kvalitet, skriver Andreas Bohlin (S), oppositionsråd och andre vice ordförande i Vård- och omsorgsnämnden.

Foto: Micke Pihlblad

Debatt2024-06-13 20:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Bostäder med särskild service (LSS) är en boendeform för personer med omfattande funktionsnedsättningar, och tillhandahåller nödvändigt stöd i vardagen. De två varianterna av LSS-boenden, gruppbostad och servicebostad, erbjuder skräddarsydda lösningar för individuella behov.

Nu vill Moderaterna, Sverigedemokraterna, Kristdemokraterna och Liberalerna fatta beslut om att privatisera åtta av kommunens LSS-bostäder.  Samtliga av dessa boenden ligger i lokaler som tillhör de kvalitetsmässigt bättre i kommunen och förändringen påverkar närmar 90 boende. 

Vi socialdemokrater ser inga fördelar med denna privatisering, och styret har inte lyckats presentera något som påvisar att detta skulle innebära några förbättringar för de boende, kommunen eller kommunens medarbetare.

För omsorgstagarna innebär det inte heller någon ökad valfrihet, då inga tomma platser frigörs att välja mellan. De boende bor kvar där de bor och har inte rätt att välja att ha kvar kommunen som huvudman för sitt boende. För de flesta innebär detta alltså enbart att de påtvingas en ny huvudman för sitt boende, eventuell oreda i personalgruppen, men ingen ökad valfrihet att tala om.

För medarbetarna innebär förändringen, som fackförbundet Kommunal också påpekat, en risk för sämre avtal och villkor. Detta påverkar inte bara medarbetarna negativt, utan riskerar även att gå ut över kvaliteten på omsorgen och riskerar att skapa oro hos de boende.

Slutligen riskerar denna privatisering också att innebära en kostnadsökning för kommunen. De verksamheter som M, SD med flera nu beslutat att privatisera är medvetet utvalda för att lokalerna håller hög standard, vilket innebär att kommunen lämnas kvar med en högre andel lokaler av sämre kvalitet. Då det ofta innebär merjobb att bedriva verksamhet i en för ändamålet sämre anpassad lokal, riskerar kostnaden per omsorgstagare i den kommunala verksamheten då att bli högre än i den upphandlade verksamheten. 

Privatiseringen av LSS-bostäderna, driven av ideologiska motiv snarare än sakliga argument, riskerar att leda till ökade kostnader för kommunen, försämrade villkor för personalen och en otrygg situation för de boende. Vi socialdemokrater motsätter oss starkt detta beslut och kräver en mer ansvarsfull hantering av våra LSS-bostäder och framförallt de kommuninvånare med särskilt behov av stöd som bor i dessa.