Riksdagen bör säkra kontanternas framtid

Kontanttjänster fortsätter att avvecklas och kontantkedjan är sårbar, enligt en ny rapport från Länsstyrelserna.

 Bankomat anser att digitaliseringen av betaltjänster i grunden är någonting bra, men att kontanter behöver finnas kvar under överskådlig tid, skriver Nina Wenning, vd Bankomat AB.

Bankomat anser att digitaliseringen av betaltjänster i grunden är någonting bra, men att kontanter behöver finnas kvar under överskådlig tid, skriver Nina Wenning, vd Bankomat AB.

Foto: Fredrik Sandberg/TT

Debatt2022-03-29 07:30
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Nyligen släppte Länsstyrelserna rapporten "Bevakning av grundläggande betaltjänster 2021". Där konstateras att kontanter används i allt mindre utsträckning och att kontanttjänster fortsätter att avvecklas. Länsstyrelserna varnar också för att kontantkedjan är sårbar i och med att den är beroende av ett fåtal privata aktörer för att upprätthållas.

För Östergötland konstaterar länsstyrelsen att det i sju av länets kommuner nu helt saknas möjlighet till uttag av kontanter över disk. Antalet uttagsautomater fortsätter också att minska. Utvecklingen är ett resultat av att allt fler människor väljer att betala digitalt i stället för med kontanter. Bankomat anser att digitaliseringen av betaltjänster i grunden är någonting bra, men att kontanter behöver finnas kvar under överskådlig tid.I grunden handlar det om att människor ska kunna välja hur de vill betala. Men kontanter är också nödvändiga för människor i digitalt utanförskap och för att samhället inte ska bli för sårbart i en krissituation då digitala betalsätt kan slås ut.

Men när efterfrågan på kontanter minskar, så minskar också incitamenten för kommersiella aktörer att hantera kontanter. Det har lett till att delar av kontantinfrastrukturen i samhället har monterats ned.Vad som nu krävs är en rad statliga insatser för att kontanthanteringen ska fortsätta att fungera. Det är inte rimligt att privata aktörer ska fortsätta att finansiera en samhällsviktig verksamhet som saknar kommersiell bärkraft och till en allt större kostnad.

Anna Kinberg Batra leder just nu utredningen Statens roll på betalningsmarknaden, där hon bland annat ska ta ställning till statens respektive näringslivets ansvar för kontanthanteringen.Bankomat anser att staten ska ta ett finansiellt ansvar för hela kontantkedjan. Det handlar om att subventionera uppräkning, transporter, insättnings- och uttagsservice och handelns kontanthantering.

Den 30 november ska Anna Kinberg Batra redovisa utredningen för regeringen och det kommer sannolikt att leda till lagförslag som hamnar på riksdagens bord. I riksdagen sitter i dag 16 ledamöter från Östergötland. Vår uppmaning till dem är att redan nu börja verka för att staten tar ett finansiellt ansvar för kontanthanteringen.