Revorna i idrottsrörelsen är djupa

Pandemin har skapat stora revor i idrottsrörelsen.

Debatt 25 mars 2022 07:30
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Att idrottsrörelsen är stark och engagerad är viktigt för vårt samhälle, för att våra barn och ungdomar ska må bra, hitta en plats där de är en del av gemenskap och glädje och möts över gränser. Idrottens betydelse för var och en av oss och för samhället som helhet accentueras av oron i världen. Vi måste vara en välkomnande plats för alla. För att lyckas laga revorna efter pandemin behövs långsiktigt stöd.

 

Coronapandemin och dess restriktioner har varit påfrestande för de flesta idrottsföreningar. Mer än varannan förening är orolig för att inte kunna rekrytera nya medlemmar eller ledare och för en svag ekonomi. Färre träningar och tävlingar har genomförts under den ryckiga tid där idrotts-verksamhet fått ställas om, startats om och stängt ner i olika omgångar. Statistiken för antal aktivitetstillfällen i Östergötland visar en minskning på 36 000 aktiviteter 2021 jämfört med 2019 (-17%).

 

Inomhusidrotter och paraidrotter har drabbats värst. Bristen på domare och funktionärer är stor när återstarten börjar. De föreningar som har förlorat medlemmar är oroliga att förlora ännu fler i framtiden. Oron är störst för att tappa tonåringar. Många har sämre ekonomi trots alla stöd. De sociala sammanhangen som vanligtvis sker innan och efter träningar och tävlingar, men som har uteblivit på grund av restriktionerna har påverkat engagemanget och demokratin negativt. Den bildning som sker naturligt i samtal och grupperingar har till stor del uteblivit.

 

Det kommer ta lång tid att återstarta idrottsrörelsen igen. För att klara återstarten behöver idrottsrörelsen

Stöd i att rekrytera nya aktiva, ledare, domare och funktionärer. 

Stöd att jobba med utbildningsskulden hos ledare/tränare, domare och funktionärer

Stöd för att återuppta det utvecklingsarbete som har stannat av. 

Stöd i den positiva utveckling som skett inom digitalisering 

 

Vi vill därför att kommunerna i Östergötland fortsatt ger ett långsiktigt ekonomiskt stöd för att kunna bygga upp idrottsrörelsen igen, från barn- och bredd- till elitidrott

 

Idrottsrörelsen är en arena för möten mellan människor. Ledarna tar fram redskap, bollar och sätter upp kontroller i skogen och planerar övningar. De finns där, de ser, de bekräftar, de hjälper till.
På träningen ges en stund med rörelse, skratt, utmaningar, svettdroppar i pannan och en möjlighet att inte tänka på annat än just det som sker här och nu. En stund som får dig att må bättre. 

Varje krona som satsas på idrottsrörelsen är en investering som ger mångdubbelt tillbaka.


 
 
 
 
 
 

Ämnen du kan följa