Att satsa på kärnkraft är inte försvarbart

Återigen försöker Moderaterna hamra in att ny kärnkraft i Sverige skulle ge billig och tillförlitlig el, att konkurrenskraften skulle öka och arbetstillfällen skapas.

Debattören menar i sin replik till Moderaterna att det inte är försvarbart att bygga ut kärnkraften.

Debattören menar i sin replik till Moderaterna att det inte är försvarbart att bygga ut kärnkraften.

Foto: Robert Gabrielsson

Debatt2022-06-13 20:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Replik

"Så kan elen bli billigare i Östergötland" NT 9/6

400 miljarder kronor vill partiet att staten ska ge i kreditgarantier för ny kärnkraft, förutom andra ekonomiska garantier och förändrade regler.

Naturskyddsföreningen anser att ny kärnkraft inte ska byggas av en rad skäl.

1. Kärnkraften är inte förnybar. Uran är en ändlig tillgång som innebär stora miljökonsekvenser vid utvinningen. Uranbrytning är inte tillåtet i Sverige idag och skulle troligen aldrig tillåtas på grund av de stora miljökonsekvenserna. Det är inte moraliskt försvarbart att vårt kortsiktiga ”välstånd” ska bygga på att miljön förstörs i andra länder, och att vår generation ska förbruka ändliga resurser.

2. Driften av kärnkraften har sina miljökonsekvenser. Det sker utsläpp vid driften och olycksrisken finns. Kärnkraftverkens försäkringar täcker inte de stora kostnader som skulle uppstå vid olyckor. Det blir staten som får ta kostnaderna, förutom skadorna på människor och miljö.

3. Slutförvaret av kärnavfall i hundratusentals år är problematiskt tekniskt sett och är inte försvarbart med tanke på kommande generationer.

4. Kostnaderna för ny kärnkraft är höga. Pengarna som Moderaterna är beredda att betala för ny kärnkraft gör mycket större nytta om de satsas på förnyelsebara energisystem.

5. Det tar lång tid att bygga ny kärnkraft. Det är mycket bråttom att fasa ut utsläppen av fossil koldioxid. Enligt Norrköpings nya koldioxidbudget är vår del av utsläppsutrymmet, om vi ska klara Parisavtalet, slut om 7 år med dagens utsläppsnivåer. Vi behöver minska utsläppen drastiskt från och med i år.

6. Kärnkraften är inte speciellt tillförlitlig. Den har, liksom de förnyelsebara energikällorna också avbrott.

Vi uppmanar alla att studera Naturskyddsföreningens rapport Fossilfritt, förnybart och flexibelt. Den beskriver ett energisystem som vi skulle kunna ha om 20 år. Då räknar vi med att kärnkraften har spelat ut sin roll i Sverige genom hushållning och satsning på förnyelsebara energikällor och flexibla lösningar. Vår vision av det hållbara energisystemet skapar också jobb, men framför allt en hållbar framtid för kommande generationer.

Det är mycket bråttom att ställa om samhället och energisystemet om vi ska klara Parisavtalet. Låt oss satsa på teknik som går att genomföra de närmaste 20 åren, istället för att hoppas på lösningar som ännu inte finns.