Renoveringsiver går stick i stäv mot klimatmål

Under decennier har allmännyttiga fastighetsbolag bytt ut mängder av fullt fungerande dörrar och originalfönster i trä mot nya av aluminium eller pvc-plast.

Debattörerna menar att större hänsyn behöver tas vid renovering av äldre hus.

Debattörerna menar att större hänsyn behöver tas vid renovering av äldre hus.

Foto: HENRIK MONTGOMERY

Debatt2021-08-26 11:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Ytterst sällan finns en oberoende besiktning av fönstrens skick.

De över 300 kommunala bostadsbolagen i landet har under decennier slängt mängder av ursprungliga byggnadsdetaljer som fönster, portar och kök och ersatt dem med nya av lättmetall, pvc och spånskivor. Det gör att allmännyttan inte bara är kulturmarodörer utan även kan räknas till klimatbovar av rang; först för det stora sopberg som detta har genererat, sen för de klimatutsläpp som ersättningsmaterialen har genererat och slutligen för att de har brutit originaldelarnas livscykel i förtid!

Fram till början av 1960-talet tillverkades fönster av tätvuxet virke. De kan hålla i evighet, om de underhålls. Äldre träfönster är dessutom smäckra och tänkta att passa till de hus som byggdes förr. Inte undra på att fönster kallas husets ögon.

På 1980-talet började nya fönster av pvc-plast och aluminium användas i Sverige. Samtidigt blev det allt vanligare med treglasfönster som hade ett bättre u-värde. Därefter började äldre träfönster kasseras till förmån för de nya fönstren. Myten att de nya fönstren var bättre för miljön tog fart. Hantverkare kom snart att ersättas av montörer som rev ut och satte in nytt.

Ska Sverige på allvar ställa om till en cirkulär ekonomi, och ska allmännyttan kunna kallas för hållbar, är det några saker som måste förändras:

· ROT-avdraget måste avskaffas för montörer som slänger och sätter in nytt. I stället ska det gå till hantverkare som vårdar och bevarar.

· Ska fönster bytas måste det finnas korrekta besiktningsunderlag av oberoende besiktningsmän. 

· När uttjänta plast- och aluminiumfönster inte kan behållas ska de bytas till välgjorda kopior av ursprungsfönstren som är underhållsvänliga och har modern energiprestanda. 

· Allmännyttiga bostadsbolag måste gå i bräschen i konsten att vårda och bevara ursprungliga byggnadsdetaljer. 

· Fastigheters arkitektoniska kvaliteter är skyddade i lag. Trots det har allmännyttiga bolag bytt fönster i några av Sveriges mest skyddsvärda fastigheter. Något som gör att arkitekturen förvanskas och fastigheten minskar i värde.

Sveriges miljöminister Per Bolund behöver reformera ett dåligt system. Nu har han och bostadsminister Märta Stenevi en chans att genomföra progressiva förändringar.