Vi unnar våra äldre en bra standard i sitt boende

"Att påstå att formen för upplägget var olagligt är direkt felaktig", svarar kommunstyrelsens ordförande i Valdemarsvik angående renoveringen av Ringgården.
"Att påstå att formen för upplägget var olagligt är direkt felaktig", svarar kommunstyrelsens ordförande i Valdemarsvik angående renoveringen av Ringgården.

Det är riktigt att ett enigt KF fattade beslut om att restaurera Ringgården till en uppskattad kostnad på ca 80 miljoner.

Debatt 27 juni 2022 07:30
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Replik

"Läkarvård istället för skrytbyggen" NT 21/6

 

Det beslutet grundade man på den omfattande boendeutredning som genomförts och presenterades 2016. Där pekade man på att lokalerna inte var utformade enligt dagens krav på varken boendemiljö eller arbetsmiljö och som absolut inte uppfyllde morgondagens krav.

 

Att påstå att formen för upplägget var olagligt är direkt felaktig. Metoden som var föreslagen har använts i ett stort antal kommuner runt om i vårt land. Det borde inte vara möjligt om det vore olagligt. 

Att räkna som Wallmark gör kring enbart 30 boendeplatser är också vilseledande.  Vi bygger om en fastighet som ska inrymma matsal för skolans barn, tillagningskök för skola och äldreomsorg samt utrymme för hemtjänstpersonalen. 

Senast Ringgården moderniserades var under 1990-talet. Fastigheten uppfördes ursprungligen under 1960-talet. Att hävda att intet behöver göras åt denna ålderstigna fastighet till fromma för de boende och de som arbetar där tyder på en ovilja att erbjuda boende och personal det bästa vi kan.

 

Vad det gäller att växla investeringsmedel alternativt högre driftkostnader mot större andel läkare och sjukvårdspersonal ter det sig något mer komplicerat. Sjukvården är en fråga för Regionen och inte något  som faller under kommunens ansvar.


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa