Registret till för att jämna mark för förmögenhetsskatt

Ett förslag om att införa ett förmögenhetsregister har just varit på remiss.

Debatt 1 juni 2023 08:30
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Förslaget, som togs fram av den förra regeringen men som av någon anledning skickades ut på remiss av den innevarande, har med rätta blivit hårt kritiserat. Detta av flera anledningar. 

För det första är det egentliga syftet med att införa ett sådant register uppenbart. Det handlar förstås om att jämna marken för att kunna återinföra förmögenhetsskatten. 

Förra gången vi hade förmögenhetsskatt drog sig entreprenörer ut ur landet till länder med ett bättre företags- och investeringsklimat, vilket också kommer att ske denna gång om skatten återkommer. Redan nu, när förslaget ändå remitterats, är oron stor bland företagare. Dagens industri uppger att nästan var tredje företag skulle vara mindre expansiva om alla individers förmögenheter kartlades. Förlorarna blir vi alla.

Men det finns fler negativa sidor med ett förmögenhetsregister. Integritetsaspekten får inte glömmas bort; förutom att datainsamlingen rör uppgifter om folks privatliv och privatekonomi så riskerar registret också bli en praktisk uppslagsbok för banditer. Det är enkelt att dra paralleller till bilregistret som tyvärr fungerar som ett jättebra redskap för biltjuvar. 

Därför borde regeringen lyssna på kritiken och slänga förslaget i papperskorgen en gång för alla. 


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa