Regionen sparar inte utan kör mer trafik i Norrköping

Den politiska ambitionen i Region Östergötland är en attraktiv kollektivtrafik som bidrar till Östergötlands utveckling och har fler nöjda resenärer, skriver regionråden Julie Tran (C), Martin Tollén (S) och Jan-Owe Larsson (M).
Den politiska ambitionen i Region Östergötland är en attraktiv kollektivtrafik som bidrar till Östergötlands utveckling och har fler nöjda resenärer, skriver regionråden Julie Tran (C), Martin Tollén (S) och Jan-Owe Larsson (M).

Kollektivtrafik är en fråga som engagerar. Det är inte konstigt eftersom det berör många östgötars vardag. Vi regionpolitiker som är ansvariga för kollektivtrafiken i Östergötland välkomnar debatt, inspel och strävar hela tiden efter en ökad samverkan med kommunerna.

Debatt 18 februari 2021 20:30
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Apropå

"Östgötatrafiken som demokratiskt fråga" NT 9/2

Vi vill balansera debatten. För en tid sedan skrev NT:s ledarskribent att Östgötatrafiken genom sitt agerande urholkar den lokala demokratin. Det är att både förenkla verkligheten och förvränga sanningen. 

Region Östergötland är huvudman för kollektivtrafiken och som kollektivtrafikmyndighet är det regionens förtroendevalda som avgör trafikutbudet utifrån den budget vi har. Östgötatrafiken tar fram förslag på uppdrag av regionen, som är ägare av bolaget. Östgötatrafiken är politiskt styrd och arbetar fullt ut på regionens uppdrag mot de politiskt fastställda målen.

 

I ledartexten hyllas Norrköpingmoderaternas motionsförslag om att skapa ett forum där Norrköping kommuns och Region Östergötlands politiker diskuterar kollektivtrafikfrågor. Vi välkomnar en ökad dialog. En samordnad samhällsplanering gynnar Östergötlands utveckling. Samtidigt vill vi tydliggöra att flera forum för dialog redan finns i frågor som rör samhällsplanering eller kollektivtrafik.

Den politiska ambitionen i Region Östergötland är en attraktiv kollektivtrafik som bidrar till Östergötlands utveckling och har fler nöjda resenärer. Kollektivtrafik kan vara ett väldigt effektivt verktyg för en hållbar utveckling men förutsätter ett tillräckligt stort resandeunderlag. Här behöver regionen och kommunen arbeta tillsammans för att stärka kollektivtrafikens framkomlighet i de centrala delarna av Norrköping. Detta är en förutsättning för en attraktiv kollektivtrafik, och där kan kommunens planering bidra genom att prioritera kollektivtrafikens framkomlighet före framför allt bilens.

 

Regionen behöver löpande se över trafikutbudet för att säkra att vi har den trafik som attraherar flest resenärer. Bakom förslaget till trafikförändringar i landsbygdstrafiken ligger en gedigen trafikutredning. Norrköpings översiktsplan har varit ett viktigt underlag vid framtagande av utredningen.

Trafikutredningen föreslår i grunden ett utbud som kommer leda till att fler människor än idag kommer välja kollektivtrafik istället för resa med egen bil. Regionen gör ingen besparing utan kommer totalt att köra mer trafik i Norrköpings kommun. I förslaget kommer utbudet på landsbygden att utökas så att 80 procent av de berörda får förstärkt och förbättrad kollektivtrafik. Det är cirka 20 000 personer.

 

Avslutningsvis, är det viktigt att poängtera att vi ständigt arbetar för att förbättra dialogen och förankringsprocessen med kommunerna. En transparent process främjar dessutom demokratin, vilket i slutändan gynnar de östgötska invånarna.

Ämnen du kan följa