Regionen ska bättre nyttja senior kompetens

I Östergötland har vi bra vård - när man väl kommer dit.

Om medarbetare trivs och utvecklas växer kompetensen inom regionen - och fler patienter får rätt vård snabbare, skriver Maria Almesåker och Lars Ahlm.

Om medarbetare trivs och utvecklas växer kompetensen inom regionen - och fler patienter får rätt vård snabbare, skriver Maria Almesåker och Lars Ahlm.

Foto: Simon Rehnström/TT

Debatt2022-08-31 19:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Köerna är för långa och de har kontinuerligt vuxit sedan 2015, året när Socialdemokraterna tog över ordförandeskapet för Region Östergötland. Vi moderater vill att man ska få bra och säker vård så snabbt som möjligt, eftersom det gynnar hela samhället. Patienten ska få vård snabbt, för att inte försämras och tidigare kunna återgå till ett normalt liv med jobb och fritidsaktiviteter, eller åtminstone inte lida i onödan. 

Att vara begränsad är inte bra för någon, utan kan leda till sämre fysisk och/eller psykisk hälsa - samt minskade inkomster och ökade kostnader för samhället. 

För att minska köerna behöver effektiviteten öka. Det innebär inte att någon ska springa fortare, utan att man ska få ut mer värde för skattepengarna, värde kan vara till exempel patientnytta, nytta för samhället eller medarbetarna. Effekten påverkas positivt när ledarskapet är gott, innovation tas tillvara, mandat ges till de som jobbar närmare patienten och det finns ett stort engagemang hos medarbetarna - och dessutom ska dessa vara i harmoni för att få den största nyttan.

Vi moderater vill därför lägga mer fokus på att behålla medarbetare än att rekrytera - om medarbetare trivs och utvecklas växer kompetensen inom regionen - och fler patienter får rätt vård snabbare. Vi kommer därför att satsa på ledarskap, schematidsmodeller för ett hållbart arbetsliv med återhämtning mellan arbetspass- men även under ett arbetspass, utöka ob-tilläggen och införa åtgärder för att minska risken för hot och våld eller trakasserier i arbetsmiljön för regionens medarbetare. 

Dessutom ska regionen bättre nyttja senior kompetens för att lära upp mindre erfarna kollegor, vidareutbildade medarbetare, samt ta tillvara innovationskraft och innovationsförmåga hos medarbetarna. Det ska löna sig att utveckla arbetssätt och verktyg, samt att dela med sig av sin kunskap.

Medarbetarna är vårdens viktigaste resurs. Det kan låta som en floskler, men är så mycket mer. Alla medarbetare är individer med olika kompetens, kunskap och behov. De förtjänar ett ledarskap som ser och förstår hur medarbetarens kompetens bäst tas tillvara. Det kräver processer och strukturer som ger stabilitet i organisationen, men som samtidigt uppmuntrar innovation och nytänkande. Vi tror på vårdens ledare och medarbetare - och att vi tillsammans med dem kan öka arbetsglädjen och minska köerna - för östgötarnas bästa.