Rättvisa och klimatsmarta reseavdrag behövs

Reseavdraget ska gå till resor på landsbygden där kollektivtrafik saknas.

Debatt 6 mars 2022 07:30
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Replik

"Utveckla reseavdraget istället för att avveckla det"  NT 2/3

Idag går merparten av avdragen till bilresor inom städerna och dess närbelägna omgivning. Dagens system uppmuntrar till bilåkande. Reseavdragen kostar skattebetalarna 5 miljarder kronor varje år. Pengar som behövs till bättre ändamål.

Här finns stora klimatvinster att göra. Flera av resorna kan göras med cykel och kollektiva färdmedel. Vi behöver ett system som premierar de som vill resa klimatsmart i stället för tvärtom. Sverige ska vara föregångare i klimatarbetet och måste titta på andra lösningar. En brådskande uppgift för våra politiker.

 

Debattören talar om välfärdssamhälle. Är välfärd att åka bil från landet och in till städerna? Vi vill ju ha en levande landsbygd. Ren luft med fin välmående natur. Då ska man väl inte åka därifrån varje dag. Man har troligen hittat en fastighet eller tomt till betydligt lägre pris än i staden. Omgiven av skön och lugn natur. Kanske med odlingsmöjligheter. Och så ska man lämna den och dessutom få betalt för resandet. Det känns inte rätt.

Nu klagas på att busslinjer dras in. För få nyttjar bussen fram för allt från landsbygden, men även från områden på cykelavstånd. Då blir turerna glesare och passar inte för resenärerna. Då ”tvingas” familjer köpa två bilar som ska parkeras både hemma och i staden. När man åker bil så dras busslinjen till sist in helt.

 

Med den felaktiga samhällsplanering vi har, där nya områden tillåts av kommunen, trots att skola, buss, cykelbana och butik saknas, blir det så här. En mycket bättre politisk styrning med genomtänkta detaljplaner behövs för att få ett fungerade socialt, ekologiskt, klimatsmart samt ekonomiskt hållbart samhälle.

Då jag åker buss (landsbygd) är vi 1 - 4 personer i den stora bussen. Det är skönt, tryggt och billigt att åka i varm buss ända in till city eller till tåget. När jag står vid vägen och väntar på bussen hinner en stor mängd bilar med en person i varje passera. Många med obefogade reseavdrag. 85 % av reseavdragen görs av ensamåkande bilister, de flesta män. Alla hade med råge rymts i bussen.

 

På landsbygden görs pendelparkeringar vid kollektivtrafikhållplatser. Det är bra. En lösning kan vara en avståndsbaserad ersättning för alla. Oavsett färdmedel. Det skulle öka andelen som väljer kollektivtrafik. Det kan då bli bättre för individen samhället, naturen och klimatet och billigare för alla.


 
 
 
 
 
 

Ämnen du kan följa