Rätt och nödvändigt av Norrköping att använda sitt veto

När vi politiker fattar beslut måste vi alltid göra en avvägning mellan för- och nackdelar. En planerad vindkraftpark på Klintaberget innebär en energikälla som kan hjälpa ett stort och viktigt företag i kommunen.

Sverigedemokraterna har tillsammans med Borgerlig samverkan valt att använda vetot eftersom vi kan förutse den skada som etableringen kan orsaka de närboende, skriver sverigedemokraterna Florian Aranda och Christopher Jarnvall.

Sverigedemokraterna har tillsammans med Borgerlig samverkan valt att använda vetot eftersom vi kan förutse den skada som etableringen kan orsaka de närboende, skriver sverigedemokraterna Florian Aranda och Christopher Jarnvall.

Foto: Susanna Beskow Norgren/Erik Jersenius

Debatt2022-12-08 12:30
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Men den innebär också en skadlig påverkan på miljön och ett allvarligt hot mot människor som bor i området. 

Det är fastställt att vindkraftverk kan orsaka ohälsa och allvarligt störa livsvillkoren för de närboende. Dessa omständigheter talar emot en etablering av den föreslagna vindkraftparken. Utifrån Holmens ansökan kan vi konstatera att det ligger ett mycket stort antal fastigheter inom en radie av tre kilometer från vindkraftparken samt att det bor så många som 300 personer inom en kilometers radie från närmaste vindkraftverk. Detta visar att området kring Klintaberget är alltför tättbebyggt och därför olämpligt för en vindkraftparksetablering, speciellt med så stora vindkraftverk.

Det positiva med en vindkraftpark är att den producerar el och vi behöver el. Det eltillskott som vindkraftparken i Klintaberget skulle kunna producera motsvarar dock i dagsläget endast runt 0,1 procent av behovet i elområde 3, där Norrköping ligger. Mindre lär det bli i en alltmer elintensiv framtid. Eltillskottet från vindkraftparken i Klintaberget är alltså marginellt. Men den negativa påverkan på människor och miljö skulle bli både är omfattande och bestående.

Vänsteroppositionen i Norrköping vill nu att etableringen av vindkraftparken ska miljöprövas av Länsstyrelsen och anser att det är fel att kommunen använder sig av sin vetorätt. Man är beredd att köra över de människor som bor i området. Allt för att trycka in mer vindkraft i det svenska energisystemet.

Länsstyrelsen granskar etableringen utifrån ett miljöperspektiv och samtidigt är det vi kommunpolitiker som ansvarar för invånarnas trygghet, säkerhet och välbefinnande. Vi ansvarar för att erbjuda våra medborgare ett gott liv. Kommunen har därför tillgång till vetorätten som ett verktyg för att kunna förhindra oönskade beslut som riskerar att ske över våra huvuden. Vi politiker är skyldiga att använda vetorätten när den behövs. Sverigedemokraterna har tillsammans med Borgerlig samverkan valt att använda vetot eftersom vi kan förutse den skada som etableringen kan orsaka de närboende. Samtidigt har vi vägt den mot det eltillskott etableringen skulle innebära för Holmen och kommunen.

Företaget Holmen sitter i kläm. Vänstern med Socialdemokraterna i spetsen har rivit ned ett fungerande och planerbart energisystem på nationell bas. Vi alla har sedan fått förhålla oss till att den starkt subventionerade vindkraften skulle bli en dominerande framtida energikälla i Sverige. Med ett nytt konservativt styre i Sverige och i Norrköping skrotas vänsterns orealistiska planer. Istället lyfter vi åter fram den under lång tid straffbeskattade kärnkraften som ett långt bättre och planerbart alternativ. Det blir bra för Holmen, för Norrköping, för Sverige.

Vi förstår Holmens frustration, men samtidigt kan vi inte bortse från att människor och deras egendom, som det nu är tänkt, riskerar att hamna några hundra meter från gigantiska vindkraftverk på 290 meter och med enorma rotorblad som slår sönder allt i dess väg och släpper avfall i livsmiljön för människor och djur. För oss i det nya majoritetsstyret i Norrköping är det helt ofattbart att oppositionspolitikerna i vänsterblocket struntar i detta.