Punktskrift gör samhället mer tillgängligt för alla

Vi måste alla höja ambitionerna och vidta konkreta åtgärder. För att blinda personer ska möta färre hinder i vardagen. I kollektivtrafiken, på affärers hyllor och olika automater, i företagslokaler och bostäders trapphus, skriver Martin Ortega Engström. Genrebild.
Vi måste alla höja ambitionerna och vidta konkreta åtgärder. För att blinda personer ska möta färre hinder i vardagen. I kollektivtrafiken, på affärers hyllor och olika automater, i företagslokaler och bostäders trapphus, skriver Martin Ortega Engström. Genrebild.

Har du sett den gigantiska hinderbanan i Norrköping? Många personer, med god synförmåga, kan ha svårt att uppfatta dess existens. Men för personer med synnedsättningar brukar hinderbanan vara ytterst märkbar, skriver Martin Ortega Engström.

Debatt 4 januari 2024 07:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Hindren finns nämligen där information enbart förmedlas visuellt. Lyckligtvis finns lösningar. Genom att använda punktskrift kan vi göra vårt samhälle mer tillgängligt.

 

Den 4 januari firas Internationella Punktskriftsdagen. Världen över erkänns punktskriftens stora betydelse, både för personer med synnedsättningar och hela vårt samhälle. För drygt 200 år sedan uppfanns skriften vars punkter kan läsas genom att känna tecknen med fingertopparna. Idag används skriften på olika sätt och ställen, från offentliga skyltar till läkemedelsförpackningar. På så vis kan detta språk öka individers självständighet och säkerhet.

 

Men vi bör inte bara fira uppfinningen. Vi bör använda tillfället för att åtgärda brister i vårt samhälle som beror på frånvaron av punktskrift. Viktiga miljöer inom vården brister fortfarande i användandet av skriften. Samtidigt som en EU-lag kräver att alla läkemedelsförpackningar ska märkas med punktskrift så vittnar Synskadades Riksförbund om hur en del apotekspersonal klistrar över skriften på medicinförpackningar. (https://sverigesradio.se/artikel/7378622). I många delar av samhället saknas riktlinjer och där det finns regelverk så kan följsamheten vara dålig.

 

Vi måste alla höja ambitionerna och vidta konkreta åtgärder. För att blinda personer ska möta färre hinder i vardagen. I kollektivtrafiken, på affärers hyllor och olika automater, i företagslokaler och bostäders trapphus. På hotell, restauranger och offentliga toaletter. Hos idrottsföreningar och på träningsanläggningarnas utrustning. På lekplatser, turistinformation och kartor. Sist men inte minst måste säkerhetsinstruktioner i vår omgivning kompletteras med punktskrift. 

 

Vi kan inte bygga ett informationssamhälle värt namnet utan större hänsyn till att människor har olika förmågor att ta del av information. Annars bygger vi ett samhälle fyllt av hinderbanor. 

 

I samband med den Internationella Punktskriftsdagen riktas därför en särskild uppmaning till alla våra lokala verksamheter, föreningslivet, näringslivet och politiken. Ta ansvar för tillgängligheten. Ta bort samhällets hinderbana för personer med synnedsättningar – genom att främja den banbrytande punktskriften.


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa