Privatiserad hemtjänst blev 74 procent dyrare

I genomsnitt får de privata företagen ersättning för 54 timmar per person. Och vår egen hemtjänst för 31 timmar. Det är faktiskt helt galna siffror, skriver Nicklas Lundström (V).
I genomsnitt får de privata företagen ersättning för 54 timmar per person. Och vår egen hemtjänst för 31 timmar. Det är faktiskt helt galna siffror, skriver Nicklas Lundström (V).

När Kvartetten införde privatiseringen av delar av hemtjänsten lovade man mycket. Men vad Norrköpingsborna fått är en splittrad organisation, konkurser och slöseri med skattemedel.

Debatt 5 oktober 2021 18:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Ett av huvudargumenten S, C, L och KD förde fram var att det skulle bli kostnadsneutralt eller billigare med en privatisering. Istället har det blivit rejält mycket dyrare. Vid senaste mötet med Vård- och omsorgsnämnden fick man information om hur de privata företagen söker och får långt mycket mer tid per hemtjänstbrukare än vår egen.

I genomsnitt får de privata ersättning för 54 timmar per person. Och vår egen hemtjänst för 31 timmar. Det är faktiskt helt galna siffror. 74 procent mer tid och 74 procent högre kostnader för oss skattebetalare med privata utförare. Och trots att antalet som väljer privat inte ökar så ökar antalet timmar kraftigt bara under första halvåret i år. 

Det är inte konstigt att äldreomsorgen har svårt att få ekonomin att gå ihop med den kostnadsexplosion som privatiseringen inneburit. Utan privatiseringen hade de ständiga nedskärningar Kvartetten genomfört, till och med under pandemin, inte behövts. 

Kan det vara så att de privata har brukare med större behov? Nej, det finns inget som tyder på det. Det privata har tvärtom betydligt yngre och därmed generellt friskare brukare som borde behöva mindre tid. Dessutom skulle det innebära att alla de som bor på landsbygden, som Vikbolandet, eller i ett annat område som inte har privata vårdföretag skulle ha mycket mindre behov. Det är absurt.

Vilka som fått betala priset för privatiseringens ökande kostnader? Jo alla andra äldre, för alltmer av våra skattepengar går till det lilla fåtalet privata utförare. Det här är en orättvisa som vi ville rätta till på kommunfullmäktige 27 september genom att helt enkelt avskaffa privatiseringen. Tyvärr så avslog de privatiseringskramande politikerna från övriga partier, inklusive Socialdemokraterna, vårt förslag. Helt i strid mot folkviljan och vanligt sunt ekonomiskt förnuft.


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa