Prioritera underhållet på väg och järnväg

Vägunderhåll är ungefär som tandvård - kostnaden att underhålla blir inte billigare genom att skjuta det på framtiden snarare tvärtom, skriver Nils Paul och Johan Gustavsson, Svenskt näringsliv.

Dåliga vägar och järnvägar leder till sämre kommunikationer, dyrare transporter, ökat slitage på fordon och högre miljöpåverkan. Det påverkar också förmågan att växa och anställa fler, skriver Nils Paul och Johan Gustavsson, Svenskt näringsliv.

Dåliga vägar och järnvägar leder till sämre kommunikationer, dyrare transporter, ökat slitage på fordon och högre miljöpåverkan. Det påverkar också förmågan att växa och anställa fler, skriver Nils Paul och Johan Gustavsson, Svenskt näringsliv.

Foto: Jimmy Persson

Debatt2024-06-24 08:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Underhållet på vägar och järnvägar har nedprioriterats i decennier och underhållsskulden växer oavsett vilken typ av infrastruktur vi pratar om. Det får negativa effekter för näringslivet i hela landet, även i Östergötland.

Det eftersatta underhållet av vägar och järnvägar uppgår till 127 miljarder kronor enligt Trafikverket.Östergötland har 428 mil statlig väg och en analys från Transportföretagen visar att 54 procent av de statliga vägarna i Östergötland är i dåligt eller mycket dåligt skick. 

I en undersökning som Ramboll gjort på uppdrag av Svenskt Näringsliv uppgav nio av tio åkerier att skicket på de statliga vägarna försämrats över tid. Inget åkeri ansåg att det blivit bättre. 


I Svenskt Näringslivs rapport Företagens regionala utveckling uppgav drygt åtta av tio företag i Östergötland att de har tillväxtambitioner. Men för att länets företag ska kunna växa räcker det inte med ambitioner. Det krävs också att företagen upplever att det finns förutsättningar som möjliggör tillväxt.

Var åttonde företag i länet uppger att bristande infrastruktur utgör ett betydande tillväxthinder. Även vår undersökning om lokalt företagsklimat bekräftar bilden. När företagen får välja sina högst prioriterade åtgärder för ett bättre företagsklimat är förbättrat lokalt vägnät en av de fem högst prioriterade frågorna för länets företag. 


I princip alla företag är på något sätt beroende av fungerande transportinfrastruktur och därför påverkar bristerna också deras verksamhet. Dåliga vägar och järnvägar leder till sämre kommunikationer, dyrare transporter, ökat slitage på fordon och högre miljöpåverkan. Det påverkar också förmågan att växa och anställa fler.

Vägunderhåll är ungefär som tandvård - kostnaden att underhålla blir inte billigare genom att skjuta det på framtiden snarare tvärtom. För att inte underhållsskulden ska växa ytterligare krävs det nu att underhållet prioriteras.Regeringen har signalerat att den i högre utsträckning än tidigare vill amortera på underhållsskulden och rusta upp befintlig infrastruktur. Det är mer än välkommet. Våra beslutsfattare kan inte bara fokusera på nästa stora infrastrukturprojekt utan måste också ta hand om den infrastruktur som vi redan har. Det är en grundläggande förutsättning för svensk konkurrenskraft. 

Källa: vägar i dåligt skick per län, https://www.varavagar.se/dittlan/sverige