Prioritera frihet från våld i vårdnadsfrågor!

Barn och kvinnors frihet från våld prioriteras inte tillräckligt i vårdnadsfrågor. Det är helt oacceptabelt.

Barn och kvinnors frihet från våld prioriteras inte tillräckligt i vårdnadsfrågor, menar debattören.

Barn och kvinnors frihet från våld prioriteras inte tillräckligt i vårdnadsfrågor, menar debattören.

Foto: Åsa Hanell

Debatt2022-03-07 21:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Såväl TV4:s Kalla fakta som myndighetskartläggningar skildrar hur barn tvingas bo med en våldsam förälder. Domstolar tar inte tillräcklig hänsyn till våldets förödande konsekvenser. 

Att som mamma inte veta om barnen kommer fortsätta tvingas umgås eller bo hos en våldsam pappa är avgörande för om man vågar lämna relationen. Om man inte vågar lita på att domstolen tar våldet på allvar kanske man försöker stanna kvar. Försöker foga sig, göra alltför att minimera konflikt. Se till att man själv, snarare än barnen drabbas. Det är inte ett värdigt liv. Ingen ska behöva ha det så. Och ingen våldsutsatt förälder ska behöva tvivla på var samhället och domstolarna står i frågan.

En stor granskning av Jämställdhetsmyndigheten visar att det i domar ofta finns uppgifter om våld eller andra övergrepp. Jämställdhetsmyndighetens granskning omfattar 814 tingsrättsdomar i mål om vårdnad, boende eller umgänge. I hela 64 procent av dessa förekommer uppgifter om våld eller andra övergrepp. Det handlar om våld eller övergrepp som utövas av en förälder mot barn, och att pappan i familjen utövar våld gentemot mamman. Uppgifter om våld omformuleras till ”samarbetssvårigheter” av domstolarna. Exempelvis tolkas föräldrars och barns vistelse i skyddat boende som samarbetssvårigheter. 

”Domstolarna behöver öka förståelsen för konsekvenser av våld. Risken är att vuxna och barn tvingas vara kvar i en miljö där man riskerar att utsättas för våld”, menar Mikael Thörn, en av rapportförfattarna och enhetschef.

Bristen på barnrättsperspektiv får naturligtvis flera negativa konsekvenser. 

Våldet osynliggörs, vilket innebär att förälders rätt till fortsatt umgänge prioriteras före barnets rätt att växa upp utan våld och hot om våld i sin hemmiljö.

Domstolen signalerar till barnet att det finns sådant som är viktigare än att skydda barnet från våld. Våldsutsatta partners och barn kan inte lita på att domstolen kommer att skydda dem från fortsatt våldsutövning. Att tvingas bevittna våldsbrott inom familjen är förödande för ett barn.

Barn som bevittnar brott löper ökad risk för att drabbas av fysisk och psykisk ohälsa på både kort och lång sikt visar forskning.

Liberalerna har drivit på för att ett barnfridbrott införs. Barnfridsbrottet innebär att det blir straffbart att utsätta ett barn för att bevittna vissa brottsliga gärningar i form av till exempel vålds- och sexualbrott i nära relationer. 

Liberalerna kräver nu kraftfulla förändringar för att frihet från våld ska prioriteras i vårdnadsfrågor. Om regeringen på allvar vill att barn ska växa upp i trygghet måste ytterligare åtgärder skyndsamt vidtas.

Det gäller framförallt vårdnad, boende och umgänge. När en vårdnadshavare – oftast en pappa väljer att utöva våld mot sin partner, ofta med barnet som vittne, måste det leda till indragen vårdnad, boende och umgänge.  Barnfridsbrottet tydliggör att barnet nu även i juridisk mening är ett brottsoffer. Varje åtgärd ska ses i ljuset av detta. Liberalerna står alltid på de utsatta barnens sida och deras frihet ska sättas i främsta rummet.

Hemmet ska vara en trygg plats för barn – inte en brottsplats. Barns rättigheter får inte reduceras till vackra ord i högtidstal och konventioner. De måste vara praktisk politik, och praxis i våra domstolar.

Juno Blom (L)

Barnrättspolitisk talesperson