Politiskt orsakad elkris – därför möjlig att lösa

Värt att uppmärksamma är att De Gröna i Finland förespråkar utbyggd kärnkraft, dels därför att det ger planerbar energi, dels för att kärnkraften i sig ger lägre koldioxidutsläpp än vindkraften, skriver Fredrik Lundell (M).
Värt att uppmärksamma är att De Gröna i Finland förespråkar utbyggd kärnkraft, dels därför att det ger planerbar energi, dels för att kärnkraften i sig ger lägre koldioxidutsläpp än vindkraften, skriver Fredrik Lundell (M).

Det finns ingen klimatkris. Däremot en allvarlig energikris, vilken är politiskt orsakad.

Debatt 31 augusti 2022 16:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Svenska kraftnät varnar för att det i vinter kan bli aktuellt med rullande bortkopplingar av hushåll och företag från elnätet. Och i mitten av augusti kördes Karlshamnsverket igång där det eldas 70 000 liter olja om dagen. Samtidigt slår elpriserna rekord. 

En tröst i bedrövelsen är, att eftersom energikrisen är politiskt orsakad, är den också fullt möjlig att komma till rätta med med en annan politik. Men för det krävs ett regeringsskifte.

Orsaken till energikrisen är att vi avvecklat kärnkraften, en planerbar och pålitlig energikälla, och ersatt med vindkraft, en opålitlig, icke planerbar energikälla. 

Det är viktigt att ha klart för sig att vindkraft inte är en del av lösningen, det är vindkraften som är problemet. Som alla vet fungerar ju vindkraft bara när det blåser, och eftersom det många gånger inte blåser alls, gör det att vindkraften bara levererar omkring 20-25 av installerad effekt, och när det inte blåser blir effekten noll. Vilket innebär i att det alltid måste finnas tillgång till lika mycket reglerbar kraft, och detta omedelbart, annars riskerar elnätet att kollapsa. 

Då el inte kan lagras måste elsystemet hela tiden, dygnet runt, året runt, producera lika som det förbrukas. Och ju mera opålitlig, icke planerbar vindkraft som byggs, desto mer reglerbar kraft måste till. Och i med att vi avvecklat kärnkraften, leder detta till mer oljeeldning. När så möjligheterna till stöttning från oljeeldning tryter blir nästa steg bortkopplingar. 

Värt att uppmärksamma är att De Gröna i Finland förespråkar utbyggd kärnkraft, dels därför att det ger planerbar energi, dels för att kärnkraften i sig ger lägre koldioxidutsläpp än vindkraften. 

Beroende på vilken reglerbar kraft man sedan förespråkar när det inte blåser ska ju naturligtvis även dess koldioxidutsläpp räknas in i kalkylen. Som nu när Karlshamnverket kör så det ryker. 

Men finns det då inte klimatförändringar? Och påverkar inte människan klimatet? Jo, självklart finns det klimatförändringar. Det har det alltid gjort. Och visst påverkar människan. Definitivt när det gäller mikroklimatet, och då är det inte främst genom koldioxidutsläpp, utan det handlar om att stadsbebyggelse ger upphov till så kallade urbana värmeöar. 

När det gäller en storstad av format som London finns uppgifter om att skillnaden gentemot landsbygden kan vara så stor som fem grader. För efter svenska mått mätt stora städer rör det sig om en till två grader. Och vad tänker man sig som klimatalarmist göra åt det? Ingenting, vad jag kunnat se. 

Nåväl, är då inte koldioxid en växthusgas. Jodå, men människans utsläpp svarar bara för en liten del av atmosfärens koldioxidhalt, och sedan ska man betänka att koldioxid inte ens är den viktigaste växthusgasen, utan det är vattenånga som både är en potentare växthusgas och dessutom finns i mångfalt högre halter än koldioxid. Och framför allt, och viktigare, det är inte människans bidrag av koldioxid som styr klimatet. 

Klimatet styrs framförallt av solen och därnäst av jordens bana kring solen och inte minst jordaxelns lutning. Detta vet ju egentligen alla. Mellan årets kallaste månad februari och dess varmaste, juli, skiljer det här i Östergötland, drygt 20 grader i dygnsmedeltemperatur, och detta har naturligtvis ingenting med koldioxidutsläpp att göra. Inte för att det skiljer särskilt mycket men det är faktiskt alldeles tvärtom, koldioxidhalterna är lite lägre på sommaren än vintern än på sommaren, detta till följd av växtligheten på norra halvklotets dominerade landmassa då binder upp mer koldioxid. 

Viktigare än växthusgaser är även havsströmmar och molnighet. Det är tack vare Golfströmmen som Sverige är beboligt. Grönlands sydspets är belägen ungefär på samma breddgrad som Stockholm, och den lilla del av Grönland som är bebodd finns kring dess sydkust. I övrigt råder istid på Grönland med en två till tre kilometer tjock inlandsis. 

Molnigheten har både i Sverige och globalt minskat de senaste decennierna, i Sverige så pass mycket att vi fått så mycket som 20 procent fler soltimmar de senaste 40 åren. 

Sammanfattningsvis, åt klimatförändringar finns egentligen inte så mycket att göra, det ligger lika lite i människans makt att påverka varken solens varierande aktivitet, som att ändra på variationen i jordens bana och jordaxelns lutning. Vill man ändå av försiktighetsskäl minska koldioxidutsläppen så är det kärnkraft som gäller. Inte mer vindkraft, vilket indirekt innebär mer oljeeldning. 

Åt den politiskt orsakade energikrisen kan däremot mycket göras. Avgörande är att vi byter regering, och bygger mer kärnkraft. På kort sikt, för att hjälpa upp situationen inför vintern, kan den destruktiva skatten som ligger på sopförbränning till el tas bort. All småskalig vattenkraft, som funnits i både 50 och 100 år, måste inte heller nödvändigtvis miljöprövas nu.


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa