Politisk kreativitet kan motverka konjunkturnedgången

Mer än någonsin behövs modiga politiska företrädare som tänker nytt i nära dialog med de små och stora aktörer som bygger och utvecklar hållbara livsmiljöer.

Viktor Johansson, affärschef NCC Building i Östergötland och Simon Helmér vd på Östsvenska Handelskammaren listar sex förslag på åtgärder som kan mildra lågkonjunkturen och gynna kommunens ekonomi och näringslivklimat.

Viktor Johansson, affärschef NCC Building i Östergötland och Simon Helmér vd på Östsvenska Handelskammaren listar sex förslag på åtgärder som kan mildra lågkonjunkturen och gynna kommunens ekonomi och näringslivklimat.

Foto: Tomas Oneborg/SvD/TT

Debatt2023-01-13 10:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Vår omvärld är orolig och företag och hushåll drabbas av stigande räntor, inflation och skenande priser på energi. Arbetsmarknaden i Sverige är emellertid fortfarande stark, men det finns tydliga orosmoln. Fallande bostadspriser och byggnationen av nya bostäder är historiskt låg i såväl vår östsvenska region som hela Sverige. I Handelskammarens regionala konjunkturbarometer stack byggbranschen ut vad gäller negativa framtidsutsikter under 2023. 

Vi kommer från en period som präglats av brist på både bostäder och arbetskraft. Nu är oron över vårt säkerhets- och ekonomiska läge påtagligt, samtidigt har det regionala näringslivet en stark framtidstro – vi vet att vi bor och verkar i en tillväxtregion.

Våra nyvalda politiska församlingar och styren vill nu göra avtryck, och vi menar att kommuner och andra offentliga aktörer har ett avgörande val att kunna motverka en lågkonjunktur: Antingen bromsar man in, koncentrerar sig på besparingar och skjuter upp eller ställer in investeringar och projekt. Eller så tar man tillfället i akt att satsa och därmed förhindra att lågkonjunkturen får fäste i kommunen med uppsägningar, sämre betalningsförmåga och konkurser som följd. 

Vi har en lista med sex åtgärdsförslag för en mer positiv riktning, som inte bara mildrar lågkonjunkturen utan även skulle gynna kommunens ekonomi och näringslivsklimat om de implementeras: 

 • Hjälp – inte stjälp. Stötta de entreprenörer och byggherrar som på grund av oförutsedda omvärldsfaktorer kämpar med att få ihop ekonomin, genom att agera flexibelt och hjälpsamt inom gällande lagstiftning och regelverk. Kan vi tillsammans dela på riskerna för att på så sätt locka nödvändiga investeringar?

   
 • Bygg bort underhållsskulden. Vikande nyproduktion möjliggör överflyttning av resurser till att öka underhållstakten av miljonprogram och samhällsfastigheter. Prioritera satsningar på utbyggd elnätsöverföring, vindkraft, effektivisering av vattenkraft samt vatten- och avloppssystem
 • Inför ett snabbspår för dem som vill bygga. Utifrån nära dialog med byggherrar och entreprenörer våga prioritera i tillstånds- och planprocesser de som faktiskt nu har förutsättningar att komma igång med sina projekt. 

   
 • Standardisera byggandet för att öka produktiviteten. Förutsättningar för att bygga samma hustyp flera gånger leder till lägre byggkostnader och snabbare processer än när unika hus ska byggas. Politiken bör säkerställa att samma tekniska lösningar fungerar i hela landet för att därigenom skapa ökad transparens och minskad risk för godtycke. 
 • Jämna ut konjunkturen. Nyttja de kvalificerade personer som riskerar att varslas för att arbeta bort planköer, skapa markreserver och flexibla detaljplaner. Därigenom undviker vi att byggbranschen dräneras på kompetens.
 • Öka samverkan. Låt oss bygga en kunskapsbro mellan offentliga beställare och byggbranschen expertis om konstruktion och tidiga övervägande planprocessen. Krav på kvalitet och gestaltning måste mötas av en ödmjuk förståelse för en entreprenörs möjlighet att förverkliga sitt projekt (och därmed sysselsättning och skatteintäkter). 

   

Vi ser fram emot en kommande produktiv dialog mellan branschen och politiken. Nu gör vi det här tillsammans.