Politikerna måste göra något, annars slutar vi

Eva-Britt Sjöberg (KD, ny ordförande i personalutskottet) skrev att Norrköpings kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare.

Debatt 23 november 2022 05:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Replik

"Kommunen ska vara en attraktiv arbetsgivare" NT 18/11


Men det verkar som vi på golvet och våra politiker inte riktigt har samma syn om vad det betyder. Bara några få synpunkter:


Löner:
Norrköping kommun ligger i bottenskicket när det kommer till löner för vård och omsorgs personal. En attraktiv arbetsgivare ser till att personalen har en bra lön för att de förtjänar det, låga löner signalerar något annat.


Schema:
De som tjänar på TimeCares så kallade hälsoscheman, är TimeCare. Låt personalen göra sina egna scheman. De vet bäst hur man balanserar en bra verksamhet med ett bra privatliv. Fungerar inte en bit, fungerar inte den andra biten heller.


Kompetens:
Ett minimumkrav skulle vara vad arbetet innebär och att kunna göra sig förstådd och förstå det svenska språket, muntligt och skriftligt.
Och den viktigaste biten


Bemanning:
Jag är bara en person och jag kan bara göra en persons jobb.
De krav som kommer från vår arbetsgivare och våra politiker har vi inte personal för.
De som idag flyttar in på våra boende är ofta i mycket dåligt medicinskt skick. Svåra sjukdomar som cancer, MS, ALS, parkinson med mera, palliativa boende, gravt dementa, utåtagerande boende. 
Vi har personal efter antal boende, inte vårdtyngd.


Och det är så mycket mera vi ska göra, dokumentera, städ, fönstertvätt, tvätt, viss matlagning, aktiviteter, träning, utevistelser, beställa tvätt, inkontinensskydd, specerier, göra genomförandeplaner, ta hand om anhöriga med mera. För att vi ska hinna med allt måste vi vara mer än minimal med personal som vi idag är, blir någon av personalen sjuka faller allt som ett korthus eftersom vi har otroligt ont om vikarier (detta kommer bli värre, vem vill jobba för 3 och få betalt för en halv?). Då måste man följa prioriteringslistan och saker som städ, aktiviteter och träning hamnar då längst ner på listan och då får man ta det en annan dag, men går man kort ofta, då kommer en annan dag väldigt sällan. Detta medför då ökad stress och psykisk ohälsa hos personalen och den negativa spiralen går bara fortare och fortare nedåt.

 

Detta kan vi som personal inte göra något åt eftersom detta är ett resultat när för få människor ska göra för mycket uppgifter.
Vi behöver och måste få många fler arbetskamrater.


Den personal ni idag har, har ni tack vare att personalen har lagt sitt hjärta och själ i yrket. Men vi orkar inte längre. I dag slutar folk på löpande band på grund av att de inte längre orkar, till och med utan att ens ha ett annat jobb klart.
Våra politiker måste göra något idag, gärna igår, för annars har ni ingen personal kvar. Det är ni som väljer.


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa