Politikerna behöver lyssna på tjänstemännen

Reidar Svedahl, Liberalt kommunalråd med ansvar samhällsplanering, tycker det är besvärande att citat ”Det här landet (Sverige) har lagar som skyddar naturen och att pyttesmå djur kan sätta stopp för ett stort lager.”

Debatt 10 november 2022 15:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Apropå

"Djuren som kan skjuta fram miljardsatsningen" NT 7/11


Våra nya styrande, med Sophia Jarl (M) vid rodret, har tidigare aviserat att de vill lära sig mera för att inte behöva rätta sig av kommunala tjänstemäns underlag. Vidare vill man tänja på lagar och regler, allt enligt tidigare inslag i NT.

 

Riskerna med detta är många. Dels att vi får helt felaktiga beslut som inte grundar sig på kunskap, forskning och vetenskap. I ett ekosystem är alla organismer stora som små viktiga, då dessa fungerar bäst i natur med biologisk mångfald. Våra kunniga välutbildade tjänstemän är viktiga för att politikerna ska få underlag till att fatta rätt beslut utifrån politikernas agenda att också främja företagen.

 

När det gäller salamandrar så är de strikt skyddade genom fjärde paragrafen i artskyddsförordningen. Strikt skyddad betyder att det inte bara är djuren i sig som är skyddade utan även deras fortplantningsområden och viloplatser. Således ett stort område runt nu aktuell damm som man enligt planförslaget ska fylla igen. Glädjande i detta fall är att Stadiums vd Karl Eklöf vill följa artskyddsförordningen och hoppas på en lösning med en ny kanske bättre damm för salamandrarna och övriga organismer.


För att politiker, med stöd från kunniga forskare och tjänstemän, ska kunna ta de rätta besluten behövs att politikerna lyssnar, tar del och följer lagar och regler. Alla detaljplaner går ut på granskning, enligt plan- och bygglagen. (PBL) Då kan myndigheter, sakägare och andra berörda yttra sig. Syftet är givetvis att en så bred kunskap som möjligt ska samlas in och utgöra ett korrekt underlag för politiskt beslut. Detta gäller även i Norrköping - oavsett politisk tillhörighet.


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa