Tillitsbaserad styrning bättre än minutstyrning

När jag läser Patrik Palms debattartikel hur man vill få till en bättre hemtjänst och samtidigt få ordning på ekonomin blir jag orolig, skriver undersköterskan Jessica Almroth.

Med minutstyrning så läggs fokus på helt fel saker. Det vi behöver inom hemtjänsten är ett arbetstempo som gör att vi orkar arbeta fram till vår pension, skriver undersköterskan Jessica Almroth.

Med minutstyrning så läggs fokus på helt fel saker. Det vi behöver inom hemtjänsten är ett arbetstempo som gör att vi orkar arbeta fram till vår pension, skriver undersköterskan Jessica Almroth.

Foto: Johanna Sandgren

Debatt2024-02-05 06:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Replik

"För att få ordning på hemtjänsten gör vi nu ett omtag" NT 29/1

Patrik Palm kommer med en märklig förklaring på att hur man ser på beviljad tid och utförd tid och vill påstå att oppositionen kör med plakatpolitik. 

Uppenbarligen är det enbart Andreas Bohlin (S), som har tagit reda på fakta och pratat med oss som arbetar inom hemtjänsten och även haft facklig-politisk samverkan med fackförbundet Kommunal. Jag ska försöka komplettera Andreas Bohlins bild utifrån en undersköterska som arbetar i hemtjänsten. 

All form av detaljstyrning är en annan form som vi i detta sammanhang vill kalla minutjakt. Detaljstyrs arbetet blir oftast tiden för kort för att hinna med alla arbetsuppgifter. Det i sin tur bidrar till att vi tvingas att stressa och risk finns att viktig omvårdnad inte hinns med. 

I praktiken innebär det att man får sitt schema för dagen på morgonen utan någon som helst framförhållning för oförutsedda händelser. Tid för toalettbesök under dagen finns inte med i planeringen. Om någon hemtjänsttagare behöver mer hjälp än vanligt tar inte systemet någon hänsyn till det. 

Jag kan hålla med om att mycket handlar om hur man organiserar arbetet, men när det finns ett system som bygger på att detaljplanera arbetet, så att vi tvingas till att jaga minuter förstår inte jag hur man tror att hemtjänsten blir bättre. 

Med minutstyrning så läggs fokus på helt fel saker. Det vi behöver inom hemtjänsten är ett arbetstempo som gör att vi orkar arbeta fram till vår pension. Vi vill inte bli sjuka på grund av att politiker tvingar oss att jaga minuter. Vi vill kunna utföra vårt arbete så proffsigt så att våra hemtjänsttagare känner sig trygga. 

Jag håller med Andreas Bohlin när han skriver i sin replik att Patrik Palm och det moderatledda styret med stöd av Sverigedemokraterna underskattar effekterna det får på verksamhet när tid, inte insats är det som genererar pengar. 

En lösning som jag har för att förbättra hemtjänsten är att frångå detaljstyrning och använda sig av tillitsbaserad styrning. Det skapar kontinuitet och ger oss handlingsutrymme att hantera varierande behov. Samtidigt skapar det en sundare arbetsmiljö och kvalitet för hemtjänsttagarna blir bättre och arbetsgivaren får effektivare resursanvändning. 

Under de senaste åren har det blivit svårare att få fler och nya kollegor med rätt kompetens. Det borde oroa Patrik Palm. Jag ser inga åtgärder från den styrande politiska ledningen att göra vårt arbete attraktivt. Att cheferna behöver bättre förutsättningar för att leda verksamheterna håller jag med om. En åtgärd är att se över hur många medarbetare cheferna har under sig. Jag anser att hemtjänsten är underfinansierad och behöver ha en högre bemanning som gynnar kontinuitet för våra hemtjänsttagare. 

Sist men inte minst vill jag att styrande politiker vågar lita på oss som arbetar i hemtjänsten att vi ger våra hemtjänsttagare den vård och omsorg de behöver utan att jaga oss med minuter.