Politiker - berätta hur vi ska bli bästa miljökommunen

I det fina lilla häftet ”Norrköping Light Festival” läser jag att kommunens Vision 2035 är att Norrköping ska bli en av de allra bästa miljökommunerna. Dit är det bara drygt tio år.

Debatt 23 december 2021 15:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

I NT läste jag att kommunen slutar sopa och sanda cykelbanorna. För dyrt!
I sammanhanget kan nämnas att Linköping har dubbelt så många meter cykelbana utslaget per innevånare. De används flitigt och sopas och sandas. De minskar utsläppen och behoven av P-platser och utrymmeskrävande bilvägar.

Många andra städer ligger långt före Norrköping. Till exempel Göteborg och Örebro.

 

Kommunens miljöarbete är försenat står i inslaget i NT 11/12 om Eons gigantiska utsläpp, bara biltrafiken är ännu värre. Detta enligt kommunens miljöcontroller. Hinner vi verkligen bli bäst nu?

 

Det är jättebra med kommunens visioner. För att förverkliga dessa krävs dock en tydlig strukturerad färdplan. Och vi måste börja nu direkt! Egentligen för mycket länge sedan. Innan det byggdes köpcentrum utanför staden mot norr när de flesta bostäderna är belägna söder om staden. 

 

Här följer flera tips hur vi kan snabba på miljöarbetet. Starkt begränsad biltrafik i centrum. Spårvagn till Ingelsta, Vilbergen samt Vrinnevisjukhuset. Bättre busstrafik på landsbygden med miljöbränslen. Pendelparkeringar invid busslinjer på landsbygden och vid flygplatsen, där det nu bara står husbilar, husvagnar och båtar. Pendelparkeringar vid Klockaretorpet, Ingelsta, Navestad och därifrån övergång till gratis spårvagn mot centrum och till tågen med nya Ostlänken och Östgötapendeln som bör gå till Åby. 

 

Bättre, tryggare och snabbare cykelbanor - som så klart sopas och sandas. Ingen skövling av tätortsnära skogar och inga lager eller industrier på bördig åkermark. Skydda mera natur.
Ingen bullrande och skadlig motorbåtstrafik i våra fina känsliga vattentäkter Glotternsjöarna och Glan.
Inga byggnader i parker och inte för tät förtätning utan luft, grönska, ungängesytor och lekmiljöer. Och till sist det mest självklara och snabbaste. Lägg ner miljöskadliga förlust-flygplatsen utan reguljär trafik och sälj marken för bättre ekonomi och miljösmarta byggnader med sol- och vindenergi. Då kan hela östra Norrköping utvecklas och Dagsberg blomstra med sedan länge efterlängtad ny skola och idrottshall i bra läge med solceller på taken.

 


Nu förväntar jag mig att våra politiker tydligt redovisar hur vi om drygt tio år är landets bästa miljökommun. Gör en tidplan kopplad till er åtgärdslista. Det är bråttom att ställa om för en hållbar framtid.


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa