Plötsliga förstärkningar får inte följas av besparingar

Ledaren för Moderaterna i Norrköping ställer sig frågande till varför Kvartetten inte bifallit Moderaternas förslag om att avsätta mer pengar till rekryteringar av personal i demensvården än vad vi redan gör.

Debatt 2 december 2021 20:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Replik

"Bilder från verkligheten i Norrköping" NT 26/11

Sophia Jarl anser att vi genom tuffa politiska prioriteringar ska kunnat säkra medel för detta.

Hon hävdar att det inte är några som helst problem att spendera ett temporärt överskott på permanenta förstärkningar så länge som man är beredd att avsätta pengar för förstärkningen även i budgetar framöver. 

 

Jag vill börja med att säga att jag håller med Sophia Jarl om att vi behöver prioritera mer resurser till omsorgen, men där Moderaterna enbart väljer att lyfta fram demensvården vill jag påtala att det är långt ifrån den enda delen av vård- och omsorgsverksamheten som skulle må bra av extra resurser.

Jag är därför väldigt nyfiken på vilka dessa tuffa prioriteringar är som Moderaterna anser att vi i nämnden borde gjort för att finansiera dessa förstärkningar framöver. Det var nämligen ingenting som framgick i det förslag som lämnades in av Moderaterna i nämnden. 

Eller lämnades in är fel att säga då något skriftligt underlag inte alls inkom. 

Vad vi istället fick var ett muntligt yrkande vid sittande bord där Moderaterna ville att vi skulle använda pengar från öppnandet av nya demensplatser på Kvillinge äldrecenter för att finansiera anställningar på andra boenden.

Till saken hör att det råder viss osäkerhet, mycket till följd av pandemin, kring hur fort dessa platser kommer att fyllas upp och att vi därför beslutat att inte öppna alla platser på en gång, utan allteftersom de behövs och därmed frigöra en del medel som går att använda till engångskostnader under året.

Vid årets slut räknar vi dock med att alla platser ska vara fullbelagda och att vi således kommer att ha full kostnad för dessa 2023.

 

Hur Moderaterna tänkt finansiera detta när de redan använt pengarna till andra personalförstärkningar, som vi får förutsätta att de vill ha kvar även 2023, är något som det hade varit bra om de kunnat redogöra för ifall de ville ha gehör för sitt förslag. Men detta har de inte kunnat svara på.   Som det ser ut nu tar de bara pengar från en del av demensvården för att lägga dem på en annan. Det är inga förstärkningar. 

 

Kvartetten tillför dock 5,3 miljoner kronor för att göra förstärkningar av bemanningen inom demensvården. Detta har vi kunnat göra genom att vi byggt bort köerna i LSS och minskat behovet av enskilda externa placeringar, vilket vi bedömer kommer innebära en kostnadsminskning inte bara 2022 utan även framöver.

Något som alltså möjliggör personalförstärkningar.

 

Precis så anser jag att vi bör handskas med de temporära överskott som nu uppstått, vare sig det är i kommunfullmäktige eller i nämnden. Vi bör se till att använda dem till investeringar, så som byggande av boenden etcetera som genererar kvalitetsförbättringar och/eller bättre ekonomiska förutsättningar för lång tid framöver. Inte spendera dem på sådant 2022 som vi inte har finansiering för 2023. 

 

Det sista verksamheten behöver är plötsliga förstärkningar som lika fort ersätts av besparingar. Det skapar oreda och kan ställa till stor skada i personalgrupper. Vi ska förstärka omsorgen, men vi ska göra det i en takt som möjliggör en kompetensbaserad rekrytering och med en genomtänkt och hållbar finansiering. 


 
 
 
 
 
 
Kommentera
Läs mer!

Larmade om vanvård av dementa inom kommunen – nu har Mona sagt upp sig: "Jag har inte ens ilska kvar, bara total uppgivenhet"

Larmade om vanvård av dementa inom kommunen – nu har Mona sagt upp sig: "Jag har inte ens ilska kvar, bara total uppgivenhet"

Avgående nämndordföranden: "Att Mona slutar är ett misslyckande" • Så vill nya styret få ordning på demensvården

Avgående nämndordföranden: "Att Mona slutar är ett misslyckande" • Så vill nya styret få ordning på demensvården
Visa fler
Ämnen du kan följa